Przed nami X Konferencja Rada Nadzorcza! Rozpoczynamy odliczanie!

822
views

Przed nami najważniejsze wydarzenie corporate governance w Polsce! 22 i 23 kwietnia 2021 r. zapraszamy do udziału w 10. edycji Konferencji Rada Nadzorcza. Tym razem w formule on line.

Konferencja Rada Nadzorcza to pierwszoplanowe wydarzenie w Polsce poświęcone praktycznym aspektom sprawowania kontroli, nadzoru właścicielskiego i funkcjonowania rad nadzorczych. Do udziału w konferencji zaproszeni są wszyscy, którzy mając na względzie dobro polskiego rynku finansowego i kapitałowego mają świadomość korzyści wynikających ze sprawnie funkcjonującego wewnętrznego organu kontrolnego.

Wpisując się w ideę promowania profesjonalnego ładu korporacyjnego udział w X Konferencji Rada Nadzorcza jest całkowicie bezpłatny.

Do udziału w Konferencji zapraszamy:
* członków rad nadzorczych,
* członków zarządu,
* pracowników nadzoru właścicielskiego,
* osoby odpowiedzialne za współpracę z radą nadzorczą,

a także:
* spółki giełdowe,
* spółki komunalne,

* spółki z udziałem Skarbu Państwa,
* firmy rodzinn
e,
* przedstawicieli funduszy,
i wszystkich zainteresowanych tematyką ładu korporacyjnego, nadzoru właścicielskiego i praktycznego funkcjonowania rad nadzorczych!

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie http://nadzorcza.pl/

Rejestracja na stronie: http://rada-nadzorcza.kongresy.com.pl/