Rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości – Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności za 2022 r. w warunkach niepewności otoczenia gospodarczego

1059
views

W dniu 31.01.2023 Komitet Standardów Rachunkowości wydał nowe rekomendacje, których celem jest pomoc jednostkom przy sporządzaniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności za 2022 r. w szczególnych warunkach związanych z niepewnością otoczenia gospodarczego.

W rekomendacjach Komitet wypowiedział na temat aktualności dotychczasowych wydanych rekomendacji. Jednocześnie w dokumencie omówiono zagadnienia o istotnym wpływie na sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności za 2022 rok, m.in.: założenie kontynuacji działalności w warunkach niepewności; inwentaryzacja; uproszczona wycena wyrobów i usług; inflacja – wpływ na wycenę aktywów i zobowiązań; rezerwy w warunkach niepewności; sytuacja na rynku energii i jej wpływ na sprawozdania finansowe przedsiębiorstw energetycznych; przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie; ujawnienia w warunkach niepewności. 

Jednostki, które nie sporządzają sprawozdania z działalności, mogą skorzystać z tych rekomendacji przy ustalaniu treści i sporządzaniu dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego.

Rekomendacje dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/sprawozdanie-finansowe-i-sprawozdanie-z-dzialalnosci-za-2022-r-w-warunkach-niepewnosci-otoczenia-gospodarczego