Jak Polski Ład wpłynie na wynagrodzenia członków rad nadzorczych

22811
views

#aktualizacja 4.04.2022

———————————————————————————————————-

Wprowadzone od 1 stycznia 2022 r. zmiany w zasadach opodatkowania i oskładkowania wynagrodzeń (Polski Ład) mają również swoje konkretne odniesienie do wynagrodzeń członków rad nadzorczych.

Warto na wstępie zaznaczyć, że wynagrodzenia rad nadzorczych już od kilku lat (od 1.01.2015) są objęte pełnym oskładkowaniem, a także nie występuje tzw. „zbieg” tytułów do ubezpieczenia społecznego z ubezpieczniami z innych rad nadzorczych czy innych zleceń. Dodatkowo, przy zasiadaniu w kilku radach nadzorczych. niekorzystnie naliczane są koszty uzyskania przychodu.

#aktualizacja 3.02.2022: przy wynagrodzeniu do 200 zł składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczana jest na zasadach ogólnych.

#aktualizacja 24.01.2022

Zmiany jakie nastąpiły od 1.01.2022.
Korzystne:
– podobnie jak inne wynagrodzenia (np. z tytułu umowy o pracę) również wynagrodzenie z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej korzysta z kwoty wolnej od podatku (30.000 zł)
– analogicznie korzysta z wyżej kwoty w I progu opodatkowania (120.000 zł)
Niekorzystne:
– brak możliwości odliczenia od dochodu całej składki zdrowotnej (tj. 9%)
– brak możliwości skorzystania z tzw. ulgi dla klasy średniej

Pamiętajmy, że PIT-2 można złożyć tylko u jednego pracodawcy (z reguły to będzie ten z najwyższym wynagrodzeniem, lub historycznie „pierwszy”). Niestety nie może to być firma w której członek rady nadzorczej jest powołany.

Na stronie https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/pit-2-przewodnik-polski-lad/ ukazało się wyjaśnienie kto może składać PIT-2

Ewentualne „zysk” lub „straty” zostaną rozliczone w zeznaniu rocznym. Oznacza to, że w przypadku gdyby wynagrodzenie członka rady nadzorczej było jego jedynym dochodem, kwota wolna zostanie rozliczona dopiero w zeznaniu rocznym (tj. na wiosnę 2023 roku).

Na wynagrodzenie netto członka rady nadzorczej w 2022 roku wpłynie (na plus) podwyższenie II progu podatkowego z 85.528 zł na 120.000 zł, a także (na minus) wzrost limitu 30-krotności z 157.770 zł do 177.660 zł, od której nie są naliczane składki emerytalno-rentowe.

Zobacz WIDEO – Jak zmieni się wynagrodzenie rad nadzorczych w 2022 roku?