Jak Polski Ład wpłynie na wynagrodzenia członków rad nadzorczych

2147
views

Wprowadzone od 1 stycznia 2022 r. zmiany w zasadach opodatkowania i oskładkowania wynagrodzeń (Polski Ład) mają również swoje konkretne odniesienie do wynagrodzeń członków rad nadzorczych.

Warto na wstępie zaznaczyć, że wynagrodzenia rad nadzorczych już od kilku lat (od 1.01.2015) są objęte pełnym oskładkowaniem, a także nie występuje tzw. „zbieg” tytułów do ubezpieczenia społecznego z ubezpieczniami z innych rad nadzorczych czy innych zleceń. Dodatkowo, przy zasiadaniu w kilku radach nadzorczych. niekorzystnie naliczane są koszty uzyskania przychodu.

Zmiany jakie nastąpiły od 1.01.2022.
Korzystne:
– podobnie jak inne wynagrodzenia (np. z tytułu umowy o pracę) również wynagrodzenie z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej korzysta z kwoty wolnej od podatku (30.000 zł)
– analogicznie korzysta z wyżej kwoty w I progu opodatkowania (120.000 zł)
Niekorzystne:
– brak możliwości odliczenia od dochodu całej składki zdrowotnej (tj. 9%)
– brak możliwości skorzystania z tzw. ulgi dla klasy średniej

Pamiętajmy, że PIT-2 można złożyć tylko u jednego pracodawcy (z reguły to będzie ten z najwyższym wynagrodzeniem, lub historycznie „pierwszy”) i może to być oczywiście złożona w firmie w której członek rady nadzorczej jest powołany

#aktualizacja 5.01.2022: niestety prawdopodobnie PIT-2 może złożyć tylko pracownik zatrudniony na umowie o pracę, nie ma takiej możliwości ani zatrudniony na umowę zlecenie/dzieło, ani powołany do rady nadzorczej.

#aktualizacja 9.01.2022 na stronach https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/pit-2-przewodnik-polski-lad/ ukazało się wyjaśnienie kto może składać PIT-2

Ewentualne „zysk” lub „straty” zostaną rozliczone w zeznaniu rocznym. Oznacza to, że w przypadku gdyby wynagrodzenie członka rady nadzorczej było jego jedynym dochodem, kwota wolna zostanie rozliczona dopiero w zeznaniu rocznym (tj. na wiosnę 2023 roku).

Ciekawe przypadki oczywiście będą publikowane na łamach portalu nadzórkorporacyjny.pl

Ad vocem – to stan wiedzy na 5.01.2022. Niewykluczone, że w późniejszym czasie interpretacja przepisów będzie inna.

Członków rad nadzorczych zapraszamy do udziału w spotkaniu Klubu Członków Rad Nadzorczych 26 stycznia 2022 r. w Katowicach

Informacje na: https://nadzorkorporacyjny.pl/spotkanie-klubu-czlonkow-rad-nadzorczych-26-stycznia-2022-r-katowice/