Ranking audytorów 2022

2271
views

25 kwietnia 2022 roku opublikowano kolejną edycję rankingu audytorów.

Raport dostępny jest na stronie: (Parkiet) https://i.gremicdn.pl/file/a58f0527ce0c4bfef83b9a92eeb692ef/a58f0527ce0c4bfef83b9a92eeb692ef.pdf oraz (Rzeczpospolita) https://www.rp.pl/assets/pdf/RP386811425.PDF