GPW i EBOiR publikują aktualizację dokumentu „Wytyczne do raportowania ESG”

200
views
  • GPW we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju opublikowała aktualizację dokumentu „Wytyczne do raportowania ESG. Przewodnik dla spółek notowanych na GPW”
  • Celem dokumentu jest wsparcie emitentów w procesie raportowania danych niefinansowych zgodnych z oczekiwaniami inwestorów

Więcej informacji na: https://www.gpw.pl/aktualnosc?cmn_id=114517&title=GPW+i+EBOiR+publikuj%C4%85+aktualizacj%C4%99+dokumentu+%E2%80%9EWytyczne+do+raportowania+ESG%E2%80%9D oraz https://www.gpw.pl/pub/GPW/ESG/Wytyczne_do_raportowania_ESG.pdf