Studia MBA dla managerów spoza rodziny

536
views

Jesienią startuje MBA dla Zarządzających w Firmie Rodzinnej – to program, podczas którego managerowie rozwijają swoje kompetencje biznesowe, a dodatkowo wymieniają doświadczenia i dyskutują o wyzwaniach pracy właśnie w firmie rodzinnej. Są jeszcze wolne miejsca.

Zachęcam do zapoznania się oraz przekazania informacji o programie managerom w Państwa firmie!

Bo kadra managerska, która rozumie wyjątkowość, ale i wyzwania biznesów rodzinnych:

  • lepiej radzi sobie w czasie kryzysów, bo potrafi wykorzystać atuty biznesu prowadzonego przez rodzinę
  • rozumiejąc i dzieląc wartości rodziny założycielskiej lepiej wdraża się w zespoły
  • wspiera młode pokolenie w przygotowaniu do roli sukcesora

W Radzie Programowej TOP ekspercki z całej Europy, w tym z INSEAD. Jest też Rada Biznesu, która czuwa nad praktycznym wymiarem edukacji.

Więcej informacji, pełen program studiów, informacje o kadrze i mentorach oraz organizacji studiów tutaj: https://www.humanitas.edu.pl/master_of_business_administration.

A o idei, dlaczego jest dla nas ważne edukowanie managerów profesjonalnych do zarządzania firmami rodzinnymi, na stronie Instytutu Biznesu Rodzinnego:

https://www.ibrpolska.pl/wsparcie-managerow-spoza-rodziny/.

Znajdą tu Państwo nagrania z rozmów na temat faktów i mitów ze współpracy właścicieli z managerami, wskazówki, o co zadbać rozpoczynając współpracę z managerami spoza rodziny, jak ich wynagradzać, ale też jak egzekwować założone cele.