Cele zarządcze

1363
views

„Zdaniem NIK, cele zarządcze w założeniu są ustalane po to, aby poprawić efektywność funkcjonowania spółki, a powiązanie celów zarządczych z wynagrodzeniami ma motywować zarząd spółki do aktywnej działalności budującej jej wartość. Wypłata części zmiennej wynagrodzenia warunkowana jest ziszczeniem się konkretnego i możliwego do weryfikacji warunku, którym jest realizacja celów zarządczych, a które powinny być ustalone zgodnie z zawartymi umowami o świadczenie usług w zakresie zarządzania. Realizacja ustalonych celów zarządczych powinna obligować członków zarządu do takiego działania, aby ustalone cele zostały osiągnięte.”

Źródło: https://www.nik.gov.pl/kontrole/I/22/004/KST/ (str. 130, dodatkowo opis nieprawidłowości od str. 128)