Piotr Rybicki na XXI Samorządowym Forum Kapitału i Finansów

317
views

/od lewej: Tomasz Stempniewicz, Lucyna Wójtowicz, Piotr Rybicki, Katarzyna Lenczyk-Woroniecka/

Piotr Rybicki będzie uczestnikiem panelu pt. Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem w finansowaniu zadań JST podczas 21. edycji Samorządowego Forum Kapitału i Finansów.

Opiekunem merytorycznym panelu jest Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów łączy najbardziej wpływowych przedstawicieli administracji samorządowej i publicznej ze światem biznesu i finansów. Uczestnikami Forum są: marszałkowie, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, starości, radni, skarbnicy, sekretarze i wyżsi urzędnicy samorządowi, a także naukowcy i eksperci branżowi. 

Więcej informacji na stronie organizatora: http://www.samorzadoweforum.pl/