Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

598
views

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) 2023/1803 z dnia 13 sierpnia 2023 r. przyjmujące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), które wejdą w życie 16 października 2023 r.

Więcej informacji na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:JOL_2023_237_R_0001

Treść MSR: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1803