Rady Nadzorcze w Polsce 2024 – raport portalu NadzórKorporacyjny.pl

1067
views

Oddajemy w Państwa ręce kompleksowy raport o radach nadzorczych w Polsce wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. Raport zawiera dane o wszystkich spółkach akcyjnych, spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkach komandytowo-akcyjnych, które wg danych Krajowego Rejestru Sądowego posiadały przynajmniej jednego członka rady nadzorczej (na dzień 31 grudnia 2023 r.). Autorem raportu jest Piotr Rybicki.

Pobierz raport

Komentarz autora

Piotr Rybicki, autor raportu, ekspert z zakresu ładu korporacyjnego, biegły rewident, członek rad nadzorczych, portal NadzorKorporacyjny.pl

Liczba stanowisk w radach nadzorczych w Polsce systematycznie spada, w 2023 roku to spadek r/r o 2,5%. W poprzednich latach ubywało rad nadzorczych przede wszystkim w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym roku spadek o 3,0% zanotowały spółki akcyjne. Niezmiennie niewielu w radach nadzorczych jest 30-latków, tylko 2%. Osoby do 40 roku życia to obecnie 16,2% wszystkich członków i ich udział systematycznie spada (rok wcześniej było to 17,3%, a dwa lata wcześniej to 18%). Przeciętny członek rady nadzorczej ma blisko 53 lata. Nie zmieniają się ogólne trendy. Nadal „górują” rady nadzorcze z minimalną wymaganą liczebnością jej składu. Dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to 3,3 osoby, w przypadku spółek akcyjnych to 3,6 osoby na jedną radę nadzorczą. Nie jest też popularne zawodowstwo w radach nadzorczych. Blisko 86% wszystkich członków zasiada w jednej radzie nadzorczej. W tym roku powołano najmniej z ostatnich lat nowych członków rad nadzorczych – 11,8%. Stan taki może być pochodną zmian w Kodeksie Spółek Handlowych z 2022 roku, które niektórym radom nadzorczym wydłużyły (o rok) kadencję. Kobiety w radach nadzorczych stanowią 31,0 %, po wzroście w stosunku do ubiegłego roku z poziomu 30,7%. Jest to największy wzrost w ostatnich latach. 4 lata temu udział kobiet wynosił 30,5%, natomiast 6 lat temu było to 30,4%. Liderem spółek z radami nadzorczymi jest Warszawa – co 4. spółka jest tam zlokalizowana. Wśród 40 miast z największą liczbą stanowisk w radach nadzorczych aż 12. to miasta województwa śląskiego.

Typowy członek rady nadzorczej jest 53-letnim mężczyzną, zasiadającym tylko w jednej radzie nadzorczej w firmie zlokalizowanej w Warszawie, z ponad 7 letnim w niej stażem. W 3-osobowej radzie nadzorczej będzie zasiadało dwóch mężczyzn i jedna kobieta. I to się nie zmienia od lat.

Raport „Rady Nadzorcze w Polsce 2024” zawiera dane na dzień 31.12.2023 r. (i odpowiednio na 31.12.2022 r., 31.12.2021 r., 31.12.2020 r. oraz 31.12.2019 r.) wszystkich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych posiadających radę nadzorczą. Opracowanie: Piotr Rybicki, NadzorKorporacyjny.pl, współpraca InformacjaKredytowa.pl. Cytowanie za podaniem źródła: „portal NadzorKorporacyjny.pl”