Jesteś w radzie nadzorczej spółki akcyjnej? Możliwe, że jej sprawozdanie finansowe nie zostało zbadane…

1281
views

Wg oficjalnych danych GUS – w Polsce jest ok 9,9 tys. spółek akcyjnych. Natomiast wg danych opublikowanych przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego badanie w 2020 roku przeprowadzono tylko w przypadku 5,0 tys. spółek akcyjnych.

W każdej radzie nadzorczej spółki akcyjnej musi być przynajmniej 3 jej członków, a zatem problem nieprzeprowadzenia ustawowego badania sprawozdania finansowego dotyczy co najmniej… kilkunastu tysięcy członków rad nadzorczych.

Warto w tym miejscu przywołać sankcje z tytułu nie poddania sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta – określone w art. 79 ustawy o rachunkowości – tj. grzywna albo kara ograniczenia wolności.

Oczywiście, ewentualna odpowiedzialność rady nadzorczej i jej członków, za brak badania sprawozdania finansowego jest ograniczona i zależna od zapisów statutu spółki, wydaje się jednak, że potencjalnie można mówić o dwóch zakresach odpowiedzialności:
* brak uchwały rady nadzorczej w zakresie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego (jednostkowego i jeżeli jest – również skonsolidowanego),
* brak nadzoru nad przebiegiem badania – skutkującym faktycznym brakiem badania.

Zatem członku rady nadzorczej spółki akcyjnej – sprawdź czy Twoja spółka dopełniła obowiązku badania sprawozdania finansowego.