Rada Dyrektorów w Prostej Spółce Akcyjnej

2428
views

Autor: Izabela Nocko, radca prawny, Kancelaria Nocko Grzegorczyk Radcowie Prawni

Przyznam, że ciekawa jestem czy nowy organ, tj. Rada Dyrektorów, spotka się z zainteresowaniem akcjonariuszy czy też pozostanie tylko rozwiązaniem na papierze. Ma interesującą strukturę, ale chwilami wydaje się nieco mało czytelna, w szczególności w przypadku stworzenia struktur wewnętrznych w ramach Rady Dyrektorów (o czym dalej). Aktualnie, po wstępnych rozmowach z osobami zainteresowanymi założeniem Prostej Spółki Akcyjnej (P.S.A.), wygrywa jednak Zarząd.

Niewątpliwie powołanie Rady Dyrektorów zamiast Zarządu może rodzić problemy praktyczne, ponieważ jest to nowe rozwiązanie, a często to co nowe budzi strach i wymusza nadmierne, często nieuzasadnione, środki bezpieczeństwa i prewencji. Dlatego też już teraz warto nieco oswoić się z konstrukcją Rady Dyrektorów i nie tylko na potrzeby założenia P.S.A. ale też na potrzeby obrotu rynkowego i relacji biznesowych. Nawet jeżeli sami nie skorzystamy z tego rozwiązania to powinniśmy być świadomi jego konsekwencji w przypadku, gdy nasz partner biznesowy okaże się P.S.A. reprezentowaną przez Radę Dyrektorów albo Pani/Pan w banku zakwestionuje nam prawo do reprezentacji. Mając większą świadomość zasad reprezentacji w P.S.A. unikamy również problemów natury prawnej w sytuacji, gdy nie mamy bieżącego wsparcia prawnego.

Jak zatem może wyglądać struktura organów w P.S.A.? P.S.A. przewiduje nowe rozwiązanie w zakresie struktury organów spółki wprowadzając dwa odrębne modele.
Model pierwszy: 1) Zarząd, 2) Rada Nadzorcza, 3) Walne Zgromadzenie. W tym zakresie regulacje są zbliżone do tych znanych nam z innych spółek kapitałowych.
Model drugi: 1) Rada Dyrektorów, 2) Walne Zgromadzenie.

Czym jest Rada Dyrektorów?
Rada Dyrektorów jest organem, który łączy w sobie funkcję Zarządu i Rady Nadzorczej. Oznacza to, że Rada Dyrektorów prowadzi sprawy spółki, reprezentuje spółkę oraz sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw spółki.
Rada Dyrektorów może utworzyć własną strukturę wewnętrzną wyodrębniając dyrektorów wykonawczych, dyrektorów niewykonawczych, komitet wykonawczy, komitet rady dyrektorów.
W tym miejscu chciałabym zwrócić uwagę, że to Rada Dyrektorów jest uprawniona do reprezentowania Spółki, a nie jej Komitety. Sposób reprezentowania spółki jest analogiczny jak w przypadku Zarządu. W pierwszej kolejności decydują postanowienia umowy spółki, a w ich braku stosujemy kodeks spółek handlowych. Jeżeli Rada Dyrektorów jest jednoosobowa – uprawnionym do reprezentacji jest jedyny dyrektor rady. W przypadku Rady wieloosobowej do reprezentowania spółki wymagane jest współdziałanie dwóch dyrektorów albo jednego dyrektora łącznie z prokurentem.
Kim jest Dyrektor wykonawczy? jest dyrektorem, któremu delegowano wszystkie albo niektóre czynności prowadzenia przedsiębiorstwa spółki (z ograniczeniami wynikającymi z przepisów k.s.h.). Delegacja może obejmować więcej niż jednego dyrektora.
Dyrektorzy wykonawczy mogą z kolei powołać Komitet wykonawczy, którego celem jest wykonywanie czynności prowadzenia przedsiębiorstwa spółki. Komitet wykonawczy nie ma prawa do reprezentowania spółki i nie jest organem.
Kim w takim razie jest Dyrektor niewykonawczy? Jest to dyrektor wchodzący w skład Rady Dyrektorów, do którego obowiązków należy wyłącznie sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem spraw spółki. Pełni zatem funkcję „rady nadzorczej”. Dyrektorzy niewykonawczy mogą powołać Komitet rady dyrektorów, który również nie jest organem spółki. Celem powołania Komitetu rady dyrektorów jest sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem spraw spółki.
Mam nadzieję, że niniejsza publikacja przybliży zasady funkcjonowania Rady Dyrektorów oraz nieco oswoi z nową konstrukcją. Czy się sprawdzi? – to będziemy mogli ocenić dopiero po wejściu przepisów w życiu.