Raportowanie zrównoważonego rozwoju już od 1 stycznia 2024!

1538
views

Począwszy od 1 stycznia 2024 roku pierwsze spółki zostaną zobligowane do obowiązkowego raportowania zrównoważonego rozwoju, będącego następstwem wprowadzonej dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Raportowanie zrównoważonego rozwoju będzie stopniowo zastępować znane od wielu lat raportowanie niefinansowe.

W pierwszej kolejności obowiązkiem zostają objęte spółki giełdowe (w tym grupy kapitałowe), nie wszystkie, lecz tylko te które spełniają wymogi określone w art. 49b ustawy o rachunkowości (jednym z parametrów jest zatrudnieniem powyżej 500 osób). One po raz pierwszy sporządzą raport zrównoważonego rozwoju za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku tj. za okres zaczynający się 1 stycznia 2024 lub później, a zatem raporty te powstaną nie później niż 30 kwietnia 2025 roku.

Dla dużych spółek (które spełniają 2 z 3 kryteriów: przychody ze sprzedaży 80 mln EUR, suma aktywów 40 mln EUR, liczba zatrudnionych 250 osób) dniem rozpoczęcia raportowania zrównoważonego rozwoju będzie 1 stycznia 2025 rok. Spółki te po raz pierwszy sporządzą raport zrównoważonego rozwoju za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku tj. za okres zaczynający się 1 stycznia 2025 lub później, a zatem raporty te powstaną nie później niż 30 czerwca 2026 roku. W przypadku spółek, których rok obrotowy nie pokrywa się z kalendarzowym, będą to odpowiednio okresy późniejsze. Przykład – rok obrotowy zaczynający się 1 lipca 2025 roku, sprawozdanie za okres od 1 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku, sporządzenie nie później niż do 31 grudnia 2026 roku.

Warto podkreślić, że powyższe wielkości mogą jeszcze ulec zmianie, nie są znane bowiem jeszcze zmian propozycje w polskiej ustawie o rachunkowości i polskiej ustawie o biegłych rewidentach.

Raportowanie zrównoważonego rozwoju obejmie raportowanie o ESG: E – Środowisko (z ang. Environmental), S – Społeczeństwo (z ang. Social) i G – Ład korporacyjny (z ang. Corporate Governance). Raportowanie będzie odbywać się zgodnie z wymogami ESRS, które obejmują dwa standardy ogólne ESRS1 i ESRS2 i dziesięć standardów tematycznych (E1, E2, E3, E4, E5, S1, S2, S3, S4 i G1.

O czym warto przede wszystkim wiedzieć:
– raport zrównoważonego rozwoju będzie podlegał obowiązkowej atestacji (badaniu przez biegłego rewidenta),
– mówiąc o raportowaniu zrównoważonego rozwoju bardzo podkreśla się rolę i odpowiedzialność zarządów i rad nadzorczych,
– raportowanie „łańcucha wartości” przez „dużych”, wymusi pozyskiwanie informacji niezbędnych do stworzenia raportu również przez „małych”, czyli sektor MŚP, a nawet MMŚP.

Czasu wydaje się dużo, ale czy na pewno? Pierwsze informacje mogą być już niezbędne do przekazania już za chwilę… tj. po 1 stycznia 2024 roku!

Powodzenia!

Piotr Rybicki

Zapraszam rady nadzorcze i zarządy do współpracy! Kontakt

14. edycja Konferencji Rada Nadzorcza zostanie w całości poświęcona tematyce Raportowania zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji na: https://nadzorkorporacyjny.pl/14-konferencja-rada-nadzorcza/