Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 opublikowane!

1300
views

Rada Giełdy (Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) Uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. przyjęła nowe zasady ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na Głównym Rynku GPW  – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” (Dobre Praktyki 2021, DPSN2021). Jest to kolejna wersja zbioru zasad ładu korporacyjnego, którym od 2002 roku podlegają spółki notowane na Głównym Rynku GPW.

Dobre Praktyki 2021 wejdą w życie 1 lipca 2021 r. Stosowanie przez spółki zasad ładu korporacyjnego, zawartych w Dobrych Praktykach, jest dobrowolne, jednak informowanie o ich stosowaniu należy do obowiązków każdej spółki giełdowej, zapisanym w Regulaminie GPW. Pierwsze raporty ws. stosowania DPSN2021 muszą zostać opublikowane przez spółki do końca lipca 2021 r.

Link do DPSN2021 https://www.gpw.pl/pub/GPW/pdf/DPSN_2021.pdf

Szczegółowe informcje https://www.gpw.pl/dobre-praktyki-2021

Wskazówki: https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/dobre_praktyki/Wskazowki_DPSN2021_v1_30.06.2021.pdf