Przesunięte terminy sprawozdawcze za 2020 rok

1047
views

W Dzienniku Ustaw z 29 marca 2021 r. poz. 572 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

Link do rozporządzenia https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000057201.pdf

Przesunięto również terminy rocznych rozliczeń podatkowych osób prawnych – Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/571