Spotkanie Klubu Członków Rad Nadzorczych – 24 marca 2021 r. – on-line

1093
views

Zapraszamy do udziału w spotkaniu Klubu Członków Rad Nadzorczych, które odbędzie się 24 marca 2021 r. (środa) o godz. 14.30 w formie spotkania on-line.

Temat spotkania: Jakie pytania zadać… biegłemu rewidentowi?

Eksperci: Ewa Sowińska, Krzysztof Burnos, Piotr Rybicki

Ewa Sowińska – Partner ESO Audit. Wcześniej Członek Zarządu PricewaterhouseCoopers. Biegły rewident z 25 letnim stażem pracy w firmach audytorskich. Wiceprezes Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w latach 2015-2019. Członek Rady Programowej Open Eyes Economy Summit  oraz Kongresu Solidarni w Rozwoju. Inicjatorka #EMPATOMATU, którego celem  jest propagowanie społecznego ruchu na rzecz lokalnych małych i średnich przedsiębiorców. Organizatorka  wiele spotkań integrujących pomorskie środowisko biznesowe w tematach dotyczących humanizowania biznesu, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, wspierania rozwoju talentów, prowadzi zajęcia z zakresu etyki biznesu w Sopockiej Szkole Wyższej. Laureatka Międzynarodowej Nagrody Edukacji i Biznesu: Archipelagi Relacji 2019 #THINK #ENGAGE #ACT . Laureatka Nagrody Forum Odpowiedzialnego Biznesu – Ludzie którzy zmieniają biznes (otrzymana w maju 2017 roku za działania w latach 2015-2016). W 2017 roku odznaczona medalem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR) za działania na rzecz samorządu biegłych rewidentów. Laureatka Nagrody Festiwalu Wrażliwego  – „Człowiek Wrażliwy 2019”. Członkini Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Członkini Rady Programowo Naukowej Fundacji LifeSkills, jej wolontariuszka. Członkini Rady Doradczej przy MBA PG Członkini Rady Konsultacyjnej przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Przewodnicząca Rady Programowej Fundacji Forum Mentorów. Członkini Kapituły Konkursu Forum Odpowiedzialnego Biznesu na najlepsze raporty społeczne. Członkini Kapituły  Konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu. Członkini Kapituły konkursu Dyrektor Finansowy Roku. Należy do Gdańskiego Klubu Biznesu.
W 2014 roku skończyła studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i od tego czasu zajmuje się coaching’iem biznesu oraz life coaching’iem;

Krzysztof Burnos – Partner w firmie audytorskiej Burnos Audit Sp. z o.o. Biegły rewident z wieloletnim doświadczeniem CFO oraz ponad 20 letnim stażem w branży audytorskiej. Członek rad nadzorczych i komitetów audytu. Prezes Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w latach 2015-2019. Panelista na krajowych i zagranicznych konferencjach poświęconych zagadnieniom audytu, sprawozdawczości finansowej. Wieloletni członek grup roboczych Accountancy Europe z siedzibą w Brukseli – organizacji zrzeszającej europejskie samorządy zawodowe biegłych rewidentów – w tym zespołu opracowującego dobre praktyki wyboru firmy audytorskiej. Autor szeregu publikacji i komentarzy z zakresu rachunkowości i audytu sprawozdań finansowych.  Członek Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). Wykładowca na kursach dla biegłych rewidentów z zakresu oszukańczej sprawozdawczości finansowej oraz standardów badania.

Piotr Rybicki – od ponad 20 lat związany z rynkiem kapitałowym. Aktywny członek rad nadzorczych i komitetów audytów w spółkach rodzinnych i prywatnych, notowanych na giełdzie papierów wartościowych, czy też z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek komunalnych. Praktyk zarządzania finansami. Biegły rewident. Członek Zespołu eksperckiego do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych Komisji do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych. Członek stowarzyszeń i organizacji biznesowych, m.in. wieloletni wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Członek Kapituły Nagrody Dyrektor Finansowy Roku. Autor licznych publikacji, analiz branżowych i komentarzy medialnych z obszarów zarządzania, finansów, rachunkowości i nadzoru właścicielskiego. Wykładowca specjalistycznych kursów i szkoleń z finansów i rachunkowości, a także ekspert na kursach przygotowawczych do egzaminu na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Panelista kluczowych branżowych konferencji i spotkań biznesowych i związanych z rynkiem kapitałowym. Inicjator oraz współorganizator największego w Polsce projektu propagującego standardy właścicielskie – „Konferencja Rada Nadzorcza” i corocznego wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”. Fundator i ekspert portalu NadzorKorporacyjny.pl.

Zapraszam do udziału wszystkich członków rad nadzorczych!

Warunki udziału:

  • do udziału uprawnieni się wszyscy obecni i byli członkowie rad nadzorczych,
  • udział w spotkaniu nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami,
  • warunkiem udziału jest zgłoszenie tego faktu telefonicznie https://nadzorkorporacyjny.pl/kontakt/
  • link do spotkania: 
  • niezbędne jest posiadanie komputera/laptopa lub telefonu z mikrofonem, kamerką i słuchawkami (wygodniejszy komputer/laptop).

Spotkanie potrwa ok 1,5 h.