Piotr Rybicki podczas XXII Dorocznej Konferencji Audytingu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

418
views

Piotr Rybicki był jednym z prelegentów podczas odbywającej się 13-14 października 2021 r. Dorocznej Konferencji Audytingu organizowanej przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów.

W drugim dniu Konferencji odbył się warsztat pt. Biegły rewident na posiedzeniu rady nadzorczej – dotychczasowe doświadczenia i nowa rzeczywistość wynikająca z nowelizacji KSH.

Zagadnienia poruszane podczas warsztatu:

  • wybór biegłego rewidenta przez radę nadzorczą
  • obowiązki biegłego rewidenta i rady nadzorczej
  • współpraca z radą w nadzorczą w trakcie badania
  • brak współpracy – jakie ryzyka po stronie biegłego rewidenta
  • współpraca z radą nadzorczą w JZP
  • biegły rewident na posiedzeniu rady nadzorczej
  • współpraca z radą nadzorczą przy… braku współpracy

Doroczna Konferencja Audytingu jest wydarzeniem organizowanym przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów i jest najważniejszym forum dyskusyjnego polskiego audytu. W tym roku Konferencja odbywa się w formule on-line.

Strona Konferencji: https://dka.pibr.org.pl/
Informacja o prowadzącym warsztat: https://dka.pibr.org.pl/?team=piotr-rybicki

Zobacz nagranie: https://www.youtube.com/watch?v=64YRvnmIV3o&ab_channel=PolskaIzbaBieg%C5%82ychRewident%C3%B3w