XI Konferencja Rada Nadzorcza on-line 27 października 2021

1238
views

27 października 2021 r. – w formule online – odbędzie się 11. edycja Konferencji Rada Nadzorcza.

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Konferencja Rada Nadzorcza to pierwszoplanowe wydarzenie w Polsce poświęcone praktycznym aspektom sprawowania kontroli, nadzoru właścicielskiego i funkcjonowania rad nadzorczych. 

Tematem przewodnim jesiennej edycji Konferencja Rada Nadzorcza będzie Co czeka rady nadzorcze w 2022 roku?

W trakcie całodniowej Konferencji będziemy mieli przyjemność wysłuchać prelekcji i debat na temat:
Kodeks Spółek Handlowych w gąszczu pytań (i odpowiedzi)
Współpraca dyrektora finansowego z radą nadzorczą
Rola rad nadzorczych w firmach rodzinnych – praktyczne przykłady z życia i korzyści z powołania profesjonalnej rady nadzorczej
Szacunki księgowe – czyli o trudnej sztuce rozmów biegłych rewidentów z interesariuszami
Współpraca z radą nadzorczą – oczami biegłych rewidentów
Fikcyjna odpowiedzialność rad nadzorczych – czy na pewno?
Sygnalista z perspektywy rady nadzorczej i pracowników nadzoru właścicielskiego
– Jak być niezależnym członkiem rady nadzorczej i nie zwariować?
– Rady nadzorcze oczami inwestorów indywidualnych
Komunikacja między radą nadzorczą a zarządem

Zaproszeni eksperci (w kolejności alfabetycznej): Agnieszka Baklarz – Dyrektor Departamentu Kontroli w Polska Agencja Nadzoru Audytowego, dr nauk ekonomicznych, Marcin Barłog – radca prawny w Filipiak Babicz Legal Sp.k. Dominik Biel – biegły rewident, Partner, dział audytu UHY ECA, Jarosław Dac – członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Filip Gorczyca – biegły rewident, ACCA, członek zarządu Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych, członek rad nadzorczych spółek giełdowych, Maja Jabłońska – radca prawny, counsel w Grant Thornton, Monika Kaczorek – Zastępca prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Piotr Karlik – adwokat, doktor nauk prawnych, prawnik w Filipiak Babicz Legal Sp.k., Rafał Kozłowski – CFO PKO Banku Polskiego w latach 2018-2021, członek rad nadzorczych, Michał Masłowski – Wiceprezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Barbara Misterska-Dragan – Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Milena Olszewska-Miszuris – ACCA, CFA, Prezes Zarządu WM Advisory Sp. z o.o., Członkini Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego przy GPW w Warszawie, Filip Ostrowski – Dyrektor Biura ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Michał Rogatko – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, praktyk w radach nadzorczych, Marzena Rosler-Borakiewicz – radca prawny w Filipiak Babicz Legal Sp.k., Piotr Rybicki – biegły rewident, praktyk w radach nadzorczych, inicjator „Konferencji Rada Nadzorcza” i wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”, Roman Seredyński – biegły rewident, Partner zarządzający UHY ECA, dr nauk ekonomicznych, Piotr Woźniak – biegły rewident, ACCA, Partner zarządzający, dział audytu UHY ECA

Wpisując się w ideę promowania profesjonalnego ładu korporacyjnego udział w XI Konferencji Rada Nadzorcza jest całkowicie bezpłatny.

Do udziału w Konferencji zapraszamy:
* członków rad nadzorczych,
* członków zarządu,
* pracowników nadzoru właścicielskiego,

* dyrektorów finansowych,
* głównych księgowych,
* osoby odpowiedzialne za współpracę z radą nadzorczą,

a także:
* spółki giełdowe,
* spółki komunalne,

* spółki z udziałem Skarbu Państwa,
* firmy rodzinne
,
* przedstawicieli funduszy,
i wszystkich zainteresowanych tematyką ładu korporacyjnego, nadzoru właścicielskiego i praktycznego funkcjonowania rad nadzorczych!

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie http://nadzorcza.pl/