Ilona Pieczyńska-Czerny Człowiekiem Corporate Governance 2022

1039
views

Podczas XII Konferencji Rada Nadzorcza ogłoszono tegorocznego laureata tytułu Człowiek Corporate Governance w Polsce. Prestiżowym wyróżnieniem została uhonorowana radca prawny, dyrektor w PWC Polska – Ilona Pieczyńska-Czerny, która od wielu lat wspiera i współtworzy dobre praktyki dla rynku kapitałowego. Najważniejsze wyróżnienie w branży otrzymała m.in. za zainicjowanie, prowadzenie i udaną finalizację projektu „Dobre Praktyki Komitetów Audytu 2021”.

Tytuł Człowieka Corporate Governance jest przyznawany od 2015 roku przez honorową Kapitułę, tworzoną przez uczestników rynku kapitałowego, promotorów i praktyków dobrych praktyk oraz dotychczasowych laureatów. Ideą projektu Człowiek Corporate Governance jest uhonorowanie osób, które poprzez swoją pracę wnoszą ogromny wkład w budowę i rozwój ładu korporacyjnego w Polsce.

Tegoroczna, już dwunasta, edycja spotkania liderów ładu korporacyjnego odbyła się na parkiecie sali notowań warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, sercu polskiego rynku kapitałowego. Konferencja Rada Nadzorcza, jest największym wydarzeniem związanym z tematyką corporate governance w Polsce. Głównymi wątkami poruszanymi w trakcie spotkania były m.in.: komitety audytu, ład korporacyjny, nowelizacja KSH, ESG, sprawozdawczość finansowa i audyt,. Podczas debaty omawiano wyzwania z jakimi będą musiały zmierzyć się rady nadzorcze w 2023 roku.

Gdy w 2011 roku – powiedział Piotr Rybicki inicjator „Konferencji Rada Nadzorcza” i wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”podjąłem się organizacji pierwszej Konferencji Rada Nadzorcza nie wiedziałem jaka będzie jej przyszłość, ba nawet nie wiedziałem jak będzie ta pierwsza. Dziś mając 11 lat doświadczeń mogę śmiało powiedzieć, że ideą Konferencji Rada Nadzorcza jest promowanie ładu korporacyjnego i profesjonalnych rad nadzorczych. I w tym roku po raz pierwszy odbywa się w sali notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Można powiedzieć, że „w końcu”, bo moim zdaniem Giełda Papierów Wartościowych to najlepsze miejsce na Konferencję poświęconą tematyce ładu korporacyjnego.

W trakcie spotkania odbyła się ceremonia wręczenia wyróżnienia Człowiek Corporate Governance 2022. W opinii Wiesława Rozłuckiego, współtwórcy współczesnego rynku kapitałowego w Polsce, pierwszego i wieloletniego prezesa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym roku na wyróżnienie tytułem Człowieka Corporate Governance w pełni zasłużyła Ilona Pieczyńska-Czerny.

Szczególnym osiągnięciem Ilony Pieczyńskiej-Czerny jest zainicjowanie, prowadzenie i udana finalizacja projektu „Dobre Praktyki Komitetów Audytu 2021”. Obserwowałem na bieżąco pracę pani Ilony w tym projekcie i wysoko oceniam jej zaangażowanie, wiedzę merytoryczną i umiejętność koordynacji pracy kilkunastoosobowego zespołu współautorów i równie licznej grupy recenzentów DPKA22021 – powiedział Wiesław Rozłucki.

W opinii Laureatki ład korporacyjny wymaga stałego i wspólnego wysiłku wielu środowisk, aby wzmacniać jego struktury i ramy działania. I choć na naszym rynku wiele dzieje się w tym obszarze, zawsze będzie miejsce na nowe inicjatywy. Można i należy wyznaczać dobre wzorce i kierunki działania oraz mówić o tym, bo nie ma rozwoju rynku bez dobrych praktyki, o czym akcjonariusze, czasami boleśnie, przekonują się.

– Otrzymane wyróżnienie to wyraz uznania także dla zaangażowania wielu osób, które współpracowały podczas przygotowania DPKA2021. Powstały one dzięki pracy grupy specjalistów działających od lat na polskim rynku oraz zaangażowania Instytutu Dyrektorów. DPKA 2021 zawierają rekomendacje jak również praktyczne przykłady, które mogą inspirować i wspierać jego działanie. W ostatnim czasie spółki funkcjonują w warunkach stresu związanego ze wzrostem kosztów, trudniejszymi warunkami finansowania i spowolnieniem gospodarczym, a dodatkowo część z nich jest pod silną presją akcjonariusza większościowego i poszukiwaniem możliwości bardziej  zrównoważonego rozwoju. Pod wieloma względami jest to sytuacja bezprecedensowa. Stąd przed spółkami i ich ładem korporacyjnym pojawiają się całkiem nowe wyzwania. Te zmiany to także test dla ich struktur ładu korporacyjnego – stwierdziła Ilona Pieczyńska-Czerny.

W tym roku osią zmian regulacyjnych była rada nadzorcza jako centralny moduł ładu korporacyjnego. Rady od kilku lat są pod stałą presją ze strony regulatora, nadzorcy oraz akcjonariuszy. Czy wzmocnienie rady jest konieczne?W opinii tegorocznej Laureatki nie ma wątpliwości że tak. Ilona Pieczyńska-Czerny mówiąc o wyzwaniach stojących przed rynkiem powiedziała, że można spodziewać się pewnych zmian ze strony regulatora unijnego, który pracuje nad reformą zrównoważonego corporate governance. Dodatkowo na mocy regulacji unijnych spółki będą zobowiązane do przygotowania planu transformacji klimatycznej, a rady będą zaangażowane w nadzór nad procesem wprowadzania tych zmian, co także będzie wymagało stworzenia lub wzmocnienia odpowiednich struktur wewnątrz spółek. Tylko rada z solidnym zapleczem w swoim organie, ale także wewnątrz spółki może stawić czoła zbliżającym się wyzwaniom.

W opinii Piotra Rybickiego ład korporacyjny w Polsce tworzą przede wszystkim ludzie. Nie instytucje, nie spółki, ale konkretni ludzie. Swoim zaangażowaniem i postawą. Nie tylko wyróżniona tegoroczna laureatka, czy wyróżnieni w poprzednich latach, ale każdy z nas dokłada swoją cegiełkę do budowy ładu korporacyjnego w Polsce. Nawet gdy tak o tym nie myślimy. Ważne jednak by ta cegiełka była „pozytywna”. Tego wszystkim i również ładowi korporacyjnemu życzę. Do zobaczenia za rok!

*****

Ilona Pieczyńska-Czerny jest radcą prawnym oraz dyrektorem w PWC Polska. Od wielu lat związana z rynkiem kapitałowym i zaangażowana w inicjatywy dotyczące ładu korporacyjnego. Wspiera i współtworzy dobre praktyki dla rynku, działając aktywnie na tym polu zarówno podczas swej poprzedniej pracy dla nadzorcy (KNF) jak i na rynku prywatnym (obecnie jako pracownik PWC). Członek Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego Giełdy przygotowującego zbiór DPSN2021. Przewodnicząca Komisji Etyki powołanej przy IZFiA, w ramach której kieruje pracami nad przygotowaniem Kodeksu Etyki. Współtworzyła wraz z grupą ekspertów i Fundacją Polski Instytut Dyrektorów zbiór DPKA2021. Jeszcze podczas pracy w KNF kierowała zespołem i tworzyła Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.

*****

W skład Kapituły wyróżnienia Człowiek Corporate Governance 2022 (w kolejności alfabetycznej) wchodzą: Zbigniew Błaszczyk, Raimondo Eggink, Agnieszka Gontarek, Krzysztof Grabowski, Monika Marcinkowska, (śp.) Andrzej S. Nartowski, Wiesław Rozłucki, Piotr Rybicki oraz Agnieszka Słomka-Gołębiowska.

*****

Partnerzy XII Konferencja Rada Nadzorcza: Fundacja GPW, ACCA, Kancelaria Filipiak Babicz Legal, PKF, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Stowarzyszenie Niezależnych Członków Rad Nadzorczych, Instytut Audytorów Wewnętrznych, Polski Instytut Credit Management oraz Agencja Komunikacji Medialnej multiAN.

Zobacz nagrania z XII Konferencji Rada Nadzorcza https://nadzorkorporacyjny.pl/xii-konferencja-rada-nadzorcza-podsumowanie/