Jak firmy w Polsce raportują ESG? Rusza 17. edycja konkursu “Raporty Zrównoważonego Rozwoju”

315
views

Raportowanie ESG, czyli kwestii dotyczących środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego to jeden z najgorętszych tematów w biznesie. Wpływają na to m.in. regulacje takie jak przyjęta niedawno dyrektywa CSRD i konsultowane obecnie europejskie standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS). Jedną z inicjatyw, która przyczynia się do zwiększania świadomości i jakości raportowania przez firmy w Polsce jest organizowany już po raz 17. konkurs „Raporty Zrównoważonego Rozwoju”, organizowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte. Celem konkursu jest wyłonienie najlepiej sporządzonych sprawozdań z zakresu ESG, odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju oraz raportów zintegrowanych. Nabór potrwa do 31 sierpnia br.

Konkurs „Raporty Zrównoważonego Rozwoju” to inicjatywa mająca na celu podnoszenie jakości raportowania ESG w Polsce oraz upowszechnianie koncepcji odpowiedzialnego biznesu (CSR) i zrównoważonego rozwoju. Jest skierowana do firm i organizacji publikujących raporty ze swojej aktywności w tych obszarach. Konkurs przyczynia się do zwiększenia transparentności działań organizacji i podejmowania dialogu z interesariuszami.

Kto może zgłosić raport ESG?

Udział w konkursie „Raporty Zrównoważonego Rozwoju” mogą wziąć firmy, organizacje i instytucje, które wydały opublikowane w języku polskim raporty ESG, CSR, wpływu lub raporty zintegrowane za rok 2022. Publikacje można zgłaszać do 31 sierpnia br. poprzez formularz na stronie raportyzr.pl. Udział w konkursie nie wiąże się z opłatami.

Jak wziąć udział?

Aby zgłosić raport w konkursie, należy:

1.      upewnić się, że spełnia on wymogi regulaminu »

2.      wejść na stronę Konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju i wypełnić formularz »

3.      odebrać potwierdzenie zgłoszenia raportu w Konkursie od organizatorów.

Raporty zostaną następnie ocenione przez jury, w skład którego wchodzą eksperci i ekspertki specjalizujące się w poszczególnych obszarach związanych z ESG, CSR i zrównoważonym rozwojem. Tradycyjnie do oceny raportów zaproszeni zostaną także internauci. Głosowanie online na najlepszy raport rozpocznie się 1 sierpnia  br. poprzez stronę raportyzr.pl

Nagrody

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone jesienią br. Podczas październikowej gali poznamy laureatów następujących kategorii:

·        nagroda główna „najlepszy raport zrównoważonego rozwoju”,

·        nagroda główna „najlepszy raport zintegrowany”,

·        najlepszy debiut,

·        nagroda internautów,

·        najlepszy raport niebiznesowy,

·        wyróżnienia.

Konkurs Raporty Zrównoważonego Rozwoju to organizowana corocznie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte inicjatywa mająca na celu m.in. zwrócenie uwagi na znaczenie raportowania ESG i wskazanie dobrych praktyk w tym zakresie. Do konkursu mogą zgłosić się zarówno przedsiębiorstwa, jak i organizacje pozarządowe, jednostki sektora finansów publicznych, jednostki administracji publicznej, szkoły wyższe z siedzibą w Polsce, które wydały raporty w języku polskim obejmujące działania za rok  2022. Termin nadsyłania zgłoszeń trwa do 31 sierpnia 2023 r. Publikacje należy zgłaszać poprzez stronę raportyzr.pl.  Więcej informacji i link do regulaminu tutaj: www.raportyzr.pl/jak-wziac-udzial-w-konkursie

Piotr Rybicki – JESTEM JUROREM Konkursu „Raporty Zrównoważonego Rozwoju” organizowanego przez @Forum Odpowiedzialnego Biznesu i @Deloitte.