Aktualna wersja projektu zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych zwiększająca efektywność rad nadzorczych

3165
views

9.02.2022 – Sejm przyjął nowelizację zmian w Kodeksie Spółek Handlowych (III czytanie): https://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/1515_u/$file/1515_u.pdf

#aktualizacja 11 marca 2022 r. Senat odrzucił projekt. – poniżej uchwała wraz z uzasadnieniem.

#aktualizacja 24 marca 2022. Sejm odrzucił uchwałę Senatu.

Zobacz tabelaryczne zestawienie zmian: https://nadzorkorporacyjny.pl/tabelaryczne-zestawienie-planowanych-zmian-w-kodeksie-spolek-handlowych/

Piotr Rybicki jest członkiem Zespołu eksperckiego do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych Komisji do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych.