Nadzór właścicielski w spółkach komunalnych – Konferencja 28.09.2021

987
views

Zapraszamy na konferencję poświęconą praktycznym aspektom nadzoru właścicielskiego, funkcjonowaniu rad nadzorczych i sprawowaniu kontroli nad spółkami komunalnymi.

Doświadczeni eksperci i doradcy omówią dobre praktyki, najważniejsze standardy, kluczowe przepisy i orzeczenia. Przedstawią również wnioski z kontroli NIK, z którymi powinny się zapoznać osoby związane z nadzorem właścicielskim.

Tematyka:
– Nadzór właścicielski w jst – wybrane zagadnienia
– Rada nadzorcza w spółce komunalnej – najważniejsze zadania
– Rada nadzorcza a sprawozdanie finansowe
– Indywidualna kontrola wspólnika – aktualne wyzwania
– Sprawozdanie finansowe spółki komunalnej jako narzędzie kontroli
– Część zmienna wynagrodzenia członka zarządu – budowanie celów zarządczych
– Najczęstsze nieprawidłowości w funkcjonowaniu nadzoru właścicielskiego w jst na podstawie postępowań kontrolnych NIK

Prelegenci:
– Barbara Mrozowska-Nieradko
– Agnieszka Graszka
– dr Małgorzata Żurawik-Szychowska
– Piotr Rybicki

Szczegółowe informacje i warunki udziału na stronie organizatora https://nadzor.administracjapubliczna.pl/

Portal NadzórKorporacyjny.pl jest Partnerem Merytorycznym Konferencji.