Piotr Rybicki

„Można śmiało powiedzieć, że jest jedną z niewielu osób w Polsce, które w aktywny sposób promują ład korporacyjny i rady nadzorcze w Polsce”; „Ekspert corporate governance” to tylko dwa z przykładowych komplementów, jakie usłyszałem w ostatnim czasie. Zdania, które w jeszcze większym stopniu motywują mnie do działań, mających często charakter działalności społecznej. Te działania to „Konferencja Rada Nadzorcza” (w tym roku jubileuszowa 10. edycja), wyróżnienie „Człowiek Corporate Governance” (po raz szósty), cykliczne spotkania Klubu Członków Rad Nadzorczych, a także liczne wypowiedzi eksperckie i wystąpienia dotyczące tematyki rad nadzorczych i szerzej ładu korporacyjnego.

Kontakt

Najważniejsze informacje o mojej osobie:

– uprawnienia biegłego rewidenta nr 11242 (kliknij aby pobrać aktualne zaświadczenie)

– członek Zespołu eksperckiego do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych Komisji do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych

aktywnie w radach nadzorczych i komitetach audytu (od 2001 r.); spółki giełdowe, spółki z udziałem Skarbu Państwa, spółki komunalne, spółki rodzinne

– prowadzenie szkoleń z finansów i rachunkowości (od 2001 r.), w tym na kursach przygotowawczych do egzaminu na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa (od 2006 r.)

wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach (od 2014 r.); w 2014 roku wyróżniony złotą odznaką honorową RIG w Katowicach

Srebrna Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego (2018)

– doświadczenie jako dyrektor finansowy, a także wiceprezes zarządu ds. finansowych

– członek kapituły konkursu Dyrektor Finansowy Roku (od 2017 r.), konkursu Samorząd wspiera MŚP (od 2016 r.), wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance” (od 2015 r.),

– członek kapituły konkursu The Best Annual Report (2015 – 2018)

inicjator „Konferencji Rada Nadzorcza” (od 2011 r.) i wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance” (od 2015 r.)

panelista na największych wydarzeniach gospodarczych w Polsce: Europejski Kongres Gospodarczy (2018), Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw (2012-2019), Konferencja WallStreet (2013-2017, 2019), Kongres Dyrektorów Finansowych (2014, 2016-2019), Forum Rachunkowości Budżetowej (2019), Nowoczesne Rady Nadzorcze (2017), Samorządowe Forum Kapitału i Finansów (2017-2019), Forum Przemysłowe (2019), Doroczna Konferencja Audytingu (2017), Konferencja Rada Nadzorcza (2011-2019)

– członek Rady Ekspertów Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej

Od 2001 r. prowadzi szkolenia z następujących obszarów (ponad 700 szkoleń): inwentaryzacja w jednostkach budżetowych, inwentaryzacja w podmiotach gospodarczych, czytanie sprawozdań finansowych, w tym sprawozdań spółek giełdowych; finanse dla niefinansistów; a także szkolenia dla rad nadzorczych.

Kontakt: Piotr Rybicki, tel. 512-48-40-45

Aktualnie w radach nadzorczych:

  • IFIRMA S.A. – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu (od 2017 r.)
  • Copernicus Securities S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu, Członek Komitetu Ryzyka (od 2018 r.)
  • net-o-logy sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej (od 2019 r.)
  • GetBack S.A. – Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu (od 2019 r.)

Zmiany w 2020 roku:

+ /bez zmian/
– /bez zmian/

Cała aktywność w radach nadzorczych: GetBack S.A. (2019-), net-o-logy sp. z o.o. (2019-), Copernicus Securities S.A. (2018-), IFIRMA S.A. (2017-), Polske Uhli a.s. (2016-2019), Etno Cafe S.A. (2018-2019), ALBA MPGK Sp. z o.o. (2018), OS3 S.A. (2016-2017), Sunex S.A. (2014), Mennica Finance S.A. (2013-2015), Mennica Śląska Sp. z o.o. (2013-2014), MG Leasing S.A. (2012), Hefal Serwis S.A. (2009-2010), ERG S.A. (2009-2010), BOMAR S.A. (2009-2014), JCOMMERCE S.A. (2008-2010), INTROL S.A. (2007-2017), Hefal Serwis S.A. (2007-2008), ELKOP S.A. (2006), ALUMAST S.A. (2001-2007)

Zobacz również:
https://www.parkiet.com/Ludzie-rynku/304239991-GetBack-to-wielkie-wyzwanie.html

https://www.pb.pl/rady-nadzorcze-sa-stabilniejsze-982644