Piotr Rybicki

„Można śmiało powiedzieć, że jest jedną z niewielu osób w Polsce, które w aktywny sposób promują ład korporacyjny i rady nadzorcze w Polsce”; „Ekspert corporate governance” to tylko dwa z przykładowych komplementów, jakie usłyszałem w ostatnim czasie. Zdania, które w jeszcze większym stopniu motywują mnie do działań, mających często charakter działalności społecznej. Te działania to „Konferencja Rada Nadzorcza” (za nami już 8. edycji), wyróżnienie „Człowiek Corporate Governance” (w tym roku czeka nas piąte wyróżnienie), cykliczne spotkania Klubu Członków Rad Nadzorczych, a także liczne wypowiedzi eksperckie i wystąpienia dotyczące tematyki rad nadzorczych i szerzej ładu korporacyjnego.

Kontakt

Najważniejsze informacje o mojej osobie:

– uprawnienia biegłego rewidenta nr 11242 (kliknij aby pobrać aktualne zaświadczenie)

aktywnie w radach nadzorczych i komitetach audytu (od 2001 r.); spółki giełdowe, spółki z udziałem Skarbu Państwa, spółki komunalne, spółki rodzinne

– prowadzenie szkoleń z finansów i rachunkowości (od 2001 r.), w tym na kursach przygotowawczych do egzaminu na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa (od 2006 r.)

wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach (od 2014 r.); w 2014 roku wyróżniony złotą odznaką honorową RIG w Katowicach

Srebrna Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego (2018)

– doświadczenie jako dyrektor finansowy, a także wiceprezes zarządu ds. finansowych

– członek kapituły konkursu The Best Annual Report (od 2015 r.), konkursu Dyrektor Finansowy Roku (od 2017 r.), konkursu Samorząd, który wspiera MŚP (od 2016 r.), wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance” (od 2015 r.)

inicjator „Konferencji Rada Nadzorcza” (od 2011) i wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance” (od 2015)

panelista na największych wydarzeniach gospodarczych w Polsce: Europejski Kongres Gospodarczy (2018), Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw (2012-2018), Konferencja WallStreet (2013-2017, 2019), Kongres Dyrektorów Finansowych (2014, 2016-2019), Forum Rachunkowości Budżetowej (2019), Nowoczesne Rady Nadzorcze (2017), Samorządowe Forum Kapitału i Finansów (2017-2018), Doroczna Konferencja Audytingu (2017), Konferencja Rada Nadzorcza (2011-2018)

– członek Rady Ekspertów Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej

Od 2001 roku prowadzi szkolenia z następujących obszarów (ponad 700 szkoleń): inwentaryzacja w jednostkach budżetowych, inwentaryzacja w podmiotach gospodarczych, czytanie sprawozdań finansowych, w tym sprawozdań spółek giełdowych; finanse dla niefinansistów; a także szkolenia dla rad nadzorczych.

Kontakt: Piotr Rybicki, tel. 512-48-40-45

Aktualnie w radach nadzorczych:

  • IFIRMA S.A. – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu (od 2017)
  • Copernicus Securities S.A. – Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu, Członek Komitetu Ryzyka (od 2018)
  • net-o-logy sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej (od 2019)
  • GetBack S.A. w restrukturyzacji – Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu (od 2019)

Zmiany w 2019 roku:

+ net-o-logy sp. z o.o. , GetBack S.A. w restrukturyzacji
– Etno Cafe S.A., Polske Uhli a.s.

Cała aktywność w radach nadzorczych: GetBack S.A. w restrukturyzacji (2019-), net-o-logy sp. z o.o. (2019-), Copernicus Securities S.A. (2018-), IFIRMA S.A. (2017-), Polske Uhli a.s. (2016-2019), Etno Cafe S.A. (2018-2019), ALBA MPGK Sp. z o.o. (2018), OS3 S.A. (2016-2017), Sunex S.A. (2014), Mennica Finance S.A. (2013-2015), Mennica Śląska Sp. z o.o. (2013-2014), MG Leasing S.A. (2012), Hefal Serwis S.A. (2009-2010), ERG S.A. (2009-2010), BOMAR S.A. (2009-2014), JCOMMERCE S.A. (2008-2010), INTROL S.A. (2007-2017), Hefal Serwis S.A. (2007-2008), ELKOP S.A. (2006), ALUMAST S.A. (2001-2007)

Zobacz również:
https://www.parkiet.com/Ludzie-rynku/304239991-GetBack-to-wielkie-wyzwanie.html