Nie żyje Andrzej S. Nartowski

1675
views

W dniu 24.09.2022 r. odszedł Andrzej S. Nartowski, wielki orędownik ładu korporacyjnego, w 2015 r., jako pierwszy w Polsce, wyróżniony tytułem „Człowiek Corporate Governance”, w latach 2006-2014 był prezesem Polskiego Instytutu Dyrektorów, honorowy członek GPW, współautor i komentator Dobrych Praktyk Spółek Notowanych, członek Komitetu Konsultacyjnego GPW ds. Ładu Korporacyjnego.

R.I.P.

Andrzeja S. Nartowskiego wspomina Piotr Rybicki

Prezesa Andrzej Nartowskiego poznałem w 2006 roku, gdy po raz pierwszy uczestniczyłem w organizowanych przez Polski Instytut Dyrektorów popołudniowych spotkaniach klubowych PID-u. Byłem wtedy na początku swojej „przygody” z ładem korporacyjnym i od samego początku, ale także przez kolejne lata, Prezes Andrzej Nartowski był dla mnie wzorem i autorytetem w dziedzinie ładu korporacyjnego. Aktywność Andrzeja Nartowskiego była i jest powszechnie znana, ja również wielokrotnie czerpałem z niej pełnymi garściami, czy to na początku w ramach „Przeglądu Corporate Covernance” pisma wydawanego przez PID, którego to Pan Prezes był redaktorem naczelnym, czy to później w ramach jego aktywności na swoim blogu czy licznych publikacji na łamach Parkietu i Rzeczpospolitej.

W sposób szczególny nasze drogi zeszły się w 2015 r., gdy pojawiła się po raz pierwszy idea uhonorowania osób, które wnoszą istotny wkład w budowanie ładu korporacyjnego w Polsce. I naturalnym dla mnie, inicjatora wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”, był właśnie Andrzej Nartowski. Samo wręczenie wyróżnienia to było szczególne wydarzenie. Pamiętam jego wzruszenie, pamiętam łzy jakie wtedy się pojawiły na jego i jego żony twarzy. I od tego czasu Andrzej Nartowski jeszcze bardziej i jeszcze mocniej wspierał ideę ładu korporacyjnego udzielając się m.in. w Kapitule Wyróżnienia wskazując wyróżnionych w kolejnych latach i zawsze będąc oddanym wszystkim działaniom, które wzmacniały corporate governance w Polsce. Nie inaczej było jeszcze kilka dni temu, gdy bardzo aktywnie pracował w ramach Kapituły wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance 2022”.

Niewątpliwie Andrzej Nartowski był mistrzem ciętej riposty, co też niejednokrotnie osobiście odczułem i zapewne nie tylko ja. Wielka szkoda że nie ma go już z nami, że nie usłyszymy już nigdy jego przenikliwych i odważnych wypowiedzi, nie przeczytamy kolejnych felietonów. Dla wszystkich tych którzy dotychczas nie znali Andrzeja Nartowskiego niech pozostanie on w naszej pamięci jako człowiek, który był jednym z inicjatorów ładu korporacyjnego w Polsce i to w dużej mierze dzięki niemu i jego osobowości wiele osób, w tym ja, wierzy w ideę profesjonalnego ładu korporacyjnego w Polsce.

Niech zostanie Pan w naszej pamięci na zawsze Panie Prezesie,

Piotr Rybicki

Andrzej S. Nartowski – wystąpienie podczas X Konferencji Rada Nadzorcza (2021) https://www.youtube.com/watch?v=wn-RbEX5ZQA&t=1s&ab_channel=Nadz%C3%B3rKorporacyjny

Człowiek Corporate Governance 2015