Otwarte Spotkanie Klubu Członków Rad Nadzorczych – 13 listopada 2023 – ONLINE

875
views

Otwarte Spotkanie Klubu Członków Rad Nadzorczych odbędzie się 13 listopada 2023 r. (poniedziałek) w formule online, godz. 15.00-16.30.

Link do spotkania: https://zoom.us/j/96625163659?pwd=WUgzai8rM2xMaG52VUJFMjA4QVZpdz09

Temat spotkania: Współpraca rady nadzorczej z biegłym rewidentem

UWAGA. Do udziału w spotkaniu zapraszam wszystkich członków rad nadzorczych. Spotkanie nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami, link do spotkania zostanie przesłany osobom, które zgłoszą chęć udziału osobiście. Kontakt: Piotr Rybicki, tel. 512484045 lub mail: rybicki@nadzorkorporacyjny.pl

Ekspert: Piotr Witek

Piotr Witek – Jestem profesjonalnym księgowym, z ponad 25-letnim stażem zawodowym. Swoją pracę zawodową rozpocząłem w firmie Lodmor, gdzie miałem okazję wdrażać zintegrowany system zarządzania. Następnie przez 8 lat pracowałem jako współzałożyciel i Dyrektor Finansowy REWIT sp. z o.o. W tym czasie uczyłem się księgowości, a następnie nadzorowałem prace biura rachunkowego. Pod koniec tego 8-letniego okresu uzyskałem tytuł biegłego rewidenta i rozpocząłem praktykę audytorską.
Od 2002 roku moja kariera była związana z Hutchinson Poland, gdzie przez 11 lat pracowałem jako dyrektor finansowy i Sekretarz Zarządu. W tym czasie nadzorowałem prace działu finansowo-księgowego w pięciu zakładach spółki. Uczestniczyłem w licznych projektach prowadzonych przez grupę, w tym we wdrożeniu SAP FICO czy utworzeniu centrum usług wspólnych w Polsce, którym także zarządzałem.
Po 11 latach powróciłem do REWIT sp. z o.o. na stanowisko Prezesa.
Nadzoruję pracę całej firmy, uczestniczę w kluczowych projektach, takich jak audyty firm giełdowych czy banków, prowadzenie ksiąg dużych firm i doradztwo biznesowe dla naszych kluczowych klientów. W ciągu ostatnich 8 lat firma zwiększyła ponad pięciokrotnie swoje przychody, została członkiem międzynarodowej sieci Moore Global, połączyła się z Morison Finansista. Obecnie znajduje się w czołówce największych firm z branży w Polsce.
Jestem pasjonatem sprawozdawczości, analizy finansowej i audytu.
W wolnych chwilach, jako miłośnik muzyki, gram na akordeonie guzikowym.

Piotr Rybicki – od ponad 20 lat związany z rynkiem kapitałowym. Aktywny członek rad nadzorczych i komitetów audytów w spółkach rodzinnych i prywatnych, notowanych na giełdzie papierów wartościowych, czy też z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek komunalnych. Praktyk zarządzania finansami. Biegły rewident. Członek Zespołu eksperckiego do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych Komisji do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych. Członek stowarzyszeń i organizacji biznesowych, m.in. wieloletni wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Członek Kapituły Nagrody Dyrektor Finansowy Roku. Autor licznych publikacji, analiz branżowych i komentarzy medialnych z obszarów zarządzania, finansów, rachunkowości i nadzoru właścicielskiego. Wykładowca specjalistycznych kursów i szkoleń z finansów i rachunkowości, a także ekspert na kursach przygotowawczych do egzaminu na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Panelista kluczowych branżowych konferencji i spotkań biznesowych i związanych z rynkiem kapitałowym. Inicjator oraz współorganizator największego w Polsce projektu propagującego standardy właścicielskie – „Konferencja Rada Nadzorcza” i corocznego wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”. Fundator i ekspert portalu NadzorKorporacyjny.pl.

Zapraszam do udziału wszystkich członków rad nadzorczych!