Piotr Rybicki ambasadorem 30% Club Poland

632
views

Tylko zróżnicowana rada nadzorcza pozwala efektywnie nadzorować działalność spółek. Zróżnicowana pod względem wyksztalcenia, doświadczenia, kompetencji, wieku i płci. W takiej różnorodnej radzie nadzorczej mogą ścierać się czasami przeciwstawne stanowiska, czyniąc radę nadzorczą wartościowszą i z korzyścią dla spółki” – Piotr Rybicki, ambasador projektu 30% Club Poland, aktywny członek rad nadzorczych

30% Club
30% Club wyznaje zasadę, że równowaga płci w zarządach, radach nadzorczych i na wyższych stanowiskach kierowniczych sprzyja lepszemu przywództwu i zarządzaniu, a różnorodność i inkluzywność dodatkowo przyczynia się do lepszych wyników korporacyjnych zarówno dla spółek, jak i ich akcjonariuszy. Różnorodne i inkluzywne miejsca pracy odgrywają również ważną rolę w zwiększaniu innowacyjności, przyciąganiu i zatrzymywaniu talentów oraz poprawie reputacji i wzmocnieniu marki.

Więcej na https://pl.linkedin.com/company/30-club-poland oraz https://30percentclub.org/chapters/poland/