Piotr Rybicki – kilka słów o mnie

3676
views

Od 20 lat jestem aktywnym członkiem rad nadzorczych. Podejmując pracę w radach nadzorczych służę wsparciem i profesjonalnym podejściem, mającym na celu rozwój przedsiębiorstwa i zabezpieczenie interesów właścicielskich. Posiadam doświadczenie zarówno w obszarze komitetu audytu, komitetu ryzyka, ale także jako przewodniczący, również w spółkach będących w tzw. „trudnej sytuacji”.
Od kilkunastu lat jestem wykładowcą na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych, mam doświadczenie jako dyrektor finansowy, a także posiadamy uprawnienia biegłego rewidenta.
Aktywnie działam na rzecz społeczności rad nadzorczych – propagując profesjonalne rady nadzorcze i standardy corporate governance. Jestem inicjatorem najważniejszych branżowych wydarzeń: „Konferencji Rada Nadzorcza” oraz wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance„.
Można mnie również spotkać na najważniejszych wydarzeniach gospodarczych w Polsce, podczas których ekspercko poruszam kwestie mi bliskie tj. ład korporacyjny, ESG, sprawozdawczość, audyt, czy finanse.
Zostałem powołany przez Ministerstwo Aktywów Państwowych do Komisji do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego, której byłem aktywnym członkiem Zespołu eksperckiego do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych.
Jeżeli poszukujesz profesjonalisty w radzie nadzorczej – zapraszam do kontaktu.

Najważniejsze informacje o mojej osobie:

– uprawnienia biegłego rewidenta nr 11242 (kliknij aby pobrać aktualne zaświadczenie)

– aktywna działalność w radach nadzorczych i komitetach audytu (od 2001); spółki giełdowe, spółki z udziałem Skarbu Państwa, spółki komunalne, spółki rodzinne

– prowadzenie szkoleń z finansów i rachunkowości (od 2001), w tym na kursach przygotowawczych do egzaminu na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa (od 2006)

– wykładowca obligatoryjnego doskonalenia zawodowego (ODZ) dla biegłych rewidentów – temat: „Komunikacja biegłego rewidenta z zarządem i osobami sprawującymi nadzór” (od 2022)

– członek Zespołu do spraw opracowania „Kodeksu Dobrych Praktyk Nadzoru Właścicielskiego”  Ministerstwa Aktywów Państwowych (od 2024)

– członek Chapter Zero Poland (od 2023)

– Srebrna Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego (2018)

– doświadczenie jako dyrektor finansowy, a także wiceprezes zarządu ds. finansowych

– członek rady programowej Fundacji Polski Instytut Credit Managment (od 2018)

– ambasador 30% Club Poland (od 2021)

– członek kapituły konkursów: Dyrektor Finansowy Roku (2017-2019), The Best Annual Report (2015 – 2018), Samorząd wspiera MŚP (2016 – 2019), wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance” (od 2015) oraz juror w konkursie Raporty Zrównoważonego Rozwoju (od 2023)

– w latach 2014-2020 wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach; wyróżniony złotą odznaką honorową RIG w Katowicach (2014) oraz honorowym wyróżnieniem tytularnego wiceprezesa RIG w Katowicach (2020)

– członek Zespołu eksperckiego do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych Komisji do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych (2020-2023)

– członek Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska (od 2023)

– w latach 2015 – 2020 członek Rady Ekspertów Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej

– inicjator „Konferencji Rada Nadzorcza” (od 2011) i wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance” (od 2015)

– fundator strony www.nadzorkorporacyjny.pl  

– panelista na największych wydarzeniach gospodarczych w Polsce: Europejski Kongres Gospodarczy (2018, 2022-2023), Europejski Kongres FECMA (2021), Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych (2022-2023), Ogólnopolski Zjazd Firm Rodzinnych U-Rodziny (2023), Invest Cuffs (2024), Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw (2012-2019), Konferencja WallStreet (2013-2017, 2019-2020), Kongres Dyrektorów Finansowych (2014, 2016-2019), Konferencja Kodeks Spółek Handlowych (2021, 2022), Konferencja CFO Excellence (2022), Konferencja Nadzór właścicielski w spółkach komunalnych (2021, 2023), Credit Risk (2022-2023), Forum Rachunkowości Budżetowej (2019, 2021-2023), Forum Finansów Publicznych (2020-2023), Forum Odpowiedzialności Kierowników JSFP (2022), Samorządowe Forum Kapitału i Finansów (2017-2019. 2022-2023), Konferencja Ład Korporacyjny (2021-2022), Nowoczesne Rady Nadzorcze (2017), Forum Przemysłowe (2019), Doroczna Konferencja Audytingu (2017, 2021, 2023), Konferencja Rada Nadzorcza (2011-2019, 2021-2023)

Od 2001 roku prowadzi szkolenia z następujących obszarów (ponad 1100 szkoleń): inwentaryzacja w jednostkach budżetowych, inwentaryzacja w podmiotach gospodarczych, czytanie sprawozdań finansowych, w tym sprawozdań spółek giełdowych; finanse dla niefinansistów; a także szkolenia dla rad nadzorczych.

Aktywność w radach nadzorczych: net-o-logy sp. z o.o. (2019-), Less S.A. (2022-2023), Copernicus Securities S.A. (2018-2021), GetBack S.A. (2019-2021), IFIRMA S.A. (2017-2020), Polske Uhli a.s. (2016-2019), Etno Cafe S.A. (2018-2019), ALBA MPGK Sp. z o.o. (2018), OS3 S.A. (2016-2017), Sunex S.A. (2014), Mennica Finance S.A. (2013-2015), Mennica Śląska Sp. z o.o. (2013-2014), MG Leasing S.A. (2012), Hefal Serwis S.A. (2009-2010), ERG S.A. (2009-2010), BOMAR S.A. (2009-2014), JCOMMERCE S.A. (2008-2010), INTROL S.A. (2007-2017), Hefal Serwis S.A. (2007-2008), ELKOP S.A. (2006), ALUMAST S.A. (2001-2007)

Kontakt: Piotr Rybicki, tel. 512-48-40-45

Zobacz również:
https://nadzorkorporacyjny.pl/rola-zarzadu-i-rady-nadzorczej-w-procesie-raportowania/

https://www.pulshr.pl/prawo-pracy/rady-nadzorcze-blizej-spolek-pomoglo-cos-czego-nikt-sie-nie-spodziewal,80873.html

https://www.pb.pl/konferencje/prawo/nowelizacja-ksh-szansa-na-nowe-otwarcie-rad-nadzorczych-1158939

https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/ekspert-ds-nadzoru-korporacyjnego-dzialamy-w-trybie-awaryjnym,72253.html

https://rachunkowosc.com.pl/sprawozdanie_z_dzialalnosci_a_pandemia_perspektywa_czlonka_zarzadu

https://www.parkiet.com/Ludzie-rynku/304239991-GetBack-to-wielkie-wyzwanie.html

https://www.pb.pl/rady-nadzorcze-sa-stabilniejsze-982644

https://www.pb.pl/drobni-inwestorzy-maja-swoje-prawa-969410

https://rachunkowosc.com.pl/inwentaryzacja-za-2022-rok-wyzwania

Zobacz także: https://www.youtube.com/@nadzorkorporacyjny1480