Przed nami 13. edycji Konferencji Rada Nadzorcza

1811
views

18 września 2023 r. w Warszawie odbędzie się 13. edycja Konferencji Rada Nadzorcza połączona z wręczeniem Wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance 2023”.

Konferencja Rada Nadzorcza to pierwszoplanowe wydarzenie w Polsce poświęcone praktycznym aspektom sprawowania kontroli, nadzoru właścicielskiego i funkcjonowania rad nadzorczych. 

Tematem przewodnim tegorocznej 13. edycji Konferencji Rada Nadzorcza jest: ESG z perspektywy rad nadzorczych.

W programie m.in.:
ESG z perspektywy rad nadzorczych,
– ESG oczami biegłego rewidenta,
Środowisko (E) i społeczeństwo (G) z perspektywy rad nadzorczych,
a także praktyczna rozmowa nt. adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, systemów zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego.
Wśród prelegentów, jak co roku, najlepsi praktycy, m.in.: Robert Adamczyk, Liliana Anam, Marcin Dublaszewski, Iva Georgijew, Monika Marcinkowska, Tomasz Prusek, Piotr Rybicki, Agnieszka Słomka-Gołebiowska, Piotr Witek.

Szczegółowe informacje o Konferencji dostępne są na stronie KonferencjaRN.pl

Do udziału w Konferencji zapraszamy:
* członków rad nadzorczych,
* członków zarządu,
* pracowników nadzoru właścicielskiego,

dyrektorów finansowych,
głównych księgowych,
* osoby odpowiedzialne za współpracę z radą nadzorczą,

a także:
* spółki giełdowe,
* spółki komunalne,

* spółki z udziałem Skarbu Państwa,
* firmy rodzinne
,
* przedstawicieli funduszy,
i wszystkich zainteresowanych tematyką ładu korporacyjnego, nadzoru właścicielskiego i praktycznego funkcjonowania rad nadzorczych!

Udział w XIII Konferencji Rada Nadzorcza będzie możliwy tylko za imiennym zaproszeniem.
Kod rejestracji znajduje się na zaproszeniu.

Osoby zainteresowane udziałem w XIII Konferencji Rada Nadzorcza proszone są o kontakt z organizatorem (Piotr Rybicki, tel. 512484045, rybicki@nadzorkorporacyjny.pl). Udział nie jest płatny i nie wiążę się z żadnymi zobowiązaniami, liczba miejsc jest ograniczona.

Partnerzy XIII Konferencji Rada Nadzorcza