Otwarte Spotkanie Klubu Członków Rad Nadzorczych – 31 sierpnia 2023 – ONLINE

1055
views

Otwarte Spotkanie Klubu Członków Rad Nadzorczych odbyło się 31 sierpnia 2023 r. (czwartek) w formule online, godz. 16.00-17.30.

Temat spotkania: Ustawa o sygnalistach z perspektywy rad nadzorczych!

UWAGA. Do udziału w spotkaniu zapraszam wszystkich członków rad nadzorczych. Spotkanie nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami, link do spotkania zostanie przesłany osobom, które zgłoszą chęć udziału osobiście. Kontakt: Piotr Rybicki, tel. 512484045 lub mail: rybicki@nadzorkorporacyjny.pl

Eksperci: Marzena Rosler-Borakiewicz, Marcin Dublaszewski

Marzena Rosler-Borakiewicz
Radca prawny | Partner | Dyrektor Działu HR | Mediator sądowy | Compliance Officer.
Zajmuje się audytem procesów HR, identyfikacją ryzyk związanych z brakiem ich przestrzegania, w celu  zapewnienia zgodności prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi, tak by ograniczyć odpowiedzialności osób zarządzających.
Pomaga Klientom zrozumieć i skutecznie wdrożyć mechanizmy– procedury i narzędzia, umożliwiające podejmowanie skutecznych działań wyprzedzających ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizacji, realizację zgłoszonych nieprawidłowości, raportowania niepożądanych zachowań występujących w organizacji (whistleblowing).
Reprezentuje Klientów  w postępowaniach sądowych przed sądami pracy w sporach wynikających ze stosunku pracy lub innych form współpracy z osobami wykonującymi pracę.
Doradza na bieżąco firmom w stosowaniu przepisów szeroko pojętego prawa HR mając na uwadze ich potrzeby biznesowe, a także wartości, standardy na których budują swój biznes.
Sporządza opinie prawne z zakresu prawa HR– w tym dot. czasu pracy, rozwiązywania stosunku pracy (zwolnień indywidualnych, zwolnień w trybie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników), pracy w godzinach nadliczbowych, danych osobowych, zakazów konkurencji.

Marcin Dublaszewski
Ma ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe związane z audytem i kontrolą wewnętrzną w sektorze rządowym, samorządowym jak i w spółkach prawa handlowego. Tworzył funkcję audytu w wielu podmiotach publicznych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego na kilku polskich uniwersytetach, autor publikacji z zakresu audytu wewnętrznego,  zarządzania ryzykiem oraz kontroli zarządczej. Prowadzący kursy z zakresu audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i kontroli zarządczej dla wielu instytucji w Polsce.
Jako audytor wewnętrzny zrealizował wiele projektów z zakresu oceny i doradztwa procesów zarządzania ryzykiem oraz wdrażania kontroli zarządczej. Realizował projekty z obszaru nadzoru właścicielskiego w spółkach związanych z podmiotami publicznymi. Koordynator projektów dotyczących oceny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w oparciu m.in. o normę ISO 27001.  Przez 4 lata członek Panelu Audytu w European Union Agency for Law Enforcement Training CEPOL. Trener i wdrożeniowiec z zakresu systemów informowania o nieprawidłowościach oraz ochrony sygnalistów. Biegły sądowy z zakresu nadużyć w sektorze publicznym.
Prowadzi niezależną praktykę audytorską Audyt – Szkolenia – Doradztwo Marcin Dublaszewski, członek zarządu SafeID sp.zo.o. w której odpowiada za projekty z zakresu whistleblowingu, audytów cyberbezpieczeństwa oraz doradztwa w tym zakresie. Jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska (jedna kadencja jako członek Komisji Rewizyjnej, 10 lat jako koordynator koła).
Certyfikowany trener audytu Ministerstwa Finansów, posiadacz kwalifikacji CIA, CGAP, CRMA, QVal oraz Ministra Finansów (nr 867/2004). Posiadacz desygnacji Approved Whistleblowing Officer oraz Certified in Cybersecurity Certification.

Spotkanie prowadzi: Piotr Rybicki
Od ponad 20 lat związany z rynkiem kapitałowym. Aktywny członek rad nadzorczych i komitetów audytów w spółkach rodzinnych i prywatnych, notowanych na giełdzie papierów wartościowych, czy też z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek komunalnych. Praktyk zarządzania finansami. Biegły rewident. Członek Zespołu eksperckiego do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych Komisji do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych. Członek stowarzyszeń i organizacji biznesowych, m.in. wieloletni wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Członek Kapituły Nagrody Dyrektor Finansowy Roku. Autor licznych publikacji, analiz branżowych i komentarzy medialnych z obszarów zarządzania, finansów, rachunkowości i nadzoru właścicielskiego. Wykładowca specjalistycznych kursów i szkoleń z finansów i rachunkowości, a także ekspert na kursach przygotowawczych do egzaminu na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Panelista kluczowych branżowych konferencji i spotkań biznesowych i związanych z rynkiem kapitałowym. Inicjator oraz współorganizator największego w Polsce projektu propagującego standardy właścicielskie – „Konferencja Rada Nadzorcza” i corocznego wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”. Fundator i ekspert portalu NadzorKorporacyjny.pl.

Zobacz: XIII Konferencja Rada Nadzorcza

Zobacz: STUDIA PODYPLOMOWE ŁAD KORPORACYJNY I ESG DLA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH