+7,5% wzrost przychodów przedsiębiorstw niefinansowych w III kwartale 2021 r. (k/k)

367
views

W okresie styczeń-wrzesień 2021 r. wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych były wyższe od uzyskanych rok wcześniej o 21,1% (r/r).

W III kwartale 2021 r. odnotowano wzrost przychodów przedsiębiorstw niefinansowych w stosunku do II kwartału 2021 r. o 7,5% (k/k).

Nakłady inwestycyjne w okresie styczeń-wrzesień 2021 r. były wyższe o 8,5% od notowanych w okresie styczeń-wrzesień 2020 r., kiedy miał miejsce spadek o 7,2% (r/r).

Wynik finansowy netto w okresie styczeń-wrzesień 2021 r. wyniósł 161,7 mld zł i był wyższy o 89,2% niż przed rokiem (r/r).

Źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/wyniki-finansowe-przedsiebiorstw-niefinansowych-w-okresie-styczen-wrzesien-2020-roku,12,41.html

Opracowanie własne na podstawie danych GUS.