Kodeks dobrych praktyk dla właścicieli firm rodzinnych – publikacja Instytutu Biznesu Rodzinnego

448
views

Coraz więcej firm rodzinnych inicjuje zmiany pokoleniowe, coraz istot­niejsze staje się więc efektywne zarządzanie biznesem, który zaczyna nosić znamiona wielopokoleniowości. Coraz więcej rodzin biznesowych zastanawia się, jak rzetelnie i skutecznie ułożyć strukturę zarzą­dzania i nadzoru nad rodzinnymi biznesami. Realizacja marzenia o wielopokoleniowości wymaga bowiem profesjonalizacji, również w tej kwestii.

„Kodeks dobrych praktyk dla właścicieli firm rodzinnych” przetłumaczony, opracowany, dopasowany do rynku polskiego i wydany przez Instytut Biznesu Rodzinnego z inicjatywy Prezes dr Adrianny Lewandowskiej daje członkom firm rodzinnych, ich rodzinom i otoczeniu (interesariuszom), solidne podstawy opracowania i optymalizacji ich indywidualnych Kodeksów dobrych praktyk.

Kodeks można pobrać ze strony: www.ibrpolska.pl/kodeks