Kobiety w radach nadzorczych

156
views

Portal NadzórKorporacyjny.pl przygotował raport o radach nadzorczych wg stanu na 31 grudnia 2021 roku. Raport zawiera dane o wszystkich spółkach akcyjnych, spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkach komandytowo-akcyjnych, które wg danych Krajowego Rejestru Sądowego posiadały przynajmniej jednego członka rady nadzorczej. Przyjrzeliśmy się kobietom w radach nadzorczych. Co wiemy zatem o członkiniach rad nadzorczych?

Jaka jesteś członkinio rady nadzorczej?

Kobiety w radach nadzorczych na koniec 2021 roku stanowiły 30,6% ogółu członków. 2 lata temu udział ten stanowił 30,5%, natomiast 4 lata temu było to 29,6%.

Średni wiek kobiet w radach nadzorczych wynosi 52,2 lata i jest on niższy niż wiek mężczyzn, który wynosi 54,0 lata. Najpopularniejszym rokiem urodzenia wśród członkiń rad nadzorczych jest rok 1975 (3,49% wszystkich powołanych kobiet).

Co druga kobieta w radzie nadzorczej urodziła się w latach 1968-1986, dla mężczyzn to lata 1962-1981.

Wśród 30 największych miastach z radami nadzorczymi najwięcej kobiet powołano w Radomiu (udział aż 47,7%, czyli blisko połowa!), Sopocie (36,2%) i Częstochowie (36,0%), natomiast najmniej we Wrocławiu (tylko 25,7%, czyli tylko co czwarta osoba w radzie nadzorczej to) oraz Warszawie, Białymstoku i Dąbrowie Górniczej (27,9%).

Kobietę również dużo częściej spotkamy w radzie nadzorczej w województwie łódzkim (stanowią one tam 33,5% – co trzecia osoba w radzie nadzorczej to kobieta) i zachodniopomorskim (33,0%). Zdecydowanie najtrudniej tego dokonać w dolnośląskim (28,8%) i mazowieckim (28,9%).

Kobiety (w przyszłości) górą!

21,2% wszystkich kobiet w radach nadzorczych, czyli co czwarta, to 40-latki i młodsze, podczas gdy 40-latkowie i młodsi to 16,6%, czy co 6 mężczyzna w radzie nadzorczej.

Już dziś kobiety urodzone w 1988 roku stanowią 40,4% członków rad nadzorczych swojego rocznika (czyli zdecydowanie więcej niż średnia, która wynosi 30,6%), urodzone w 1992 – 41,3%, a urodzone w 1996 – 44,2%.

Oczywiście najmłodszą członkinią rady nadzorczej jest Pani urodzona w 2003 roku, czyli 18-latka.

Komentarz autora raportu

Piotr Rybicki

Ponad 30% udział kobiet w radach nadzorczych dla wielu może już dziś być satysfakcjonujący. Prawdopodobnie jednak ocena poziomu zadowolenia z aktywności kobiet w radach nadzorczych będzie zależna od perspektywy oceniającego. Ja jednak chciałbym zwrócić uwagę na inny czynnik – nie na stan dzisiejszy, ale na perspektywę. A dokładnie za ile lat udział ten istotnie się zwiększy? Bo że będzie się zwiększał – nie mam żadnych wątpliwości. Natomiast prosta predykcja – a zatem udział w radach nadzorczych kobiet urodzonych w 1988 roku na poziomie ponad 40% – wskazuje, ze prawdopodobnie w roku, gdy dzisiejsze 34-latki będą wiodącymi rocznikami w radach nadzorczych (obecnie to urodzeni w latach 1974-1977). Czyli prawdopodobniej w 2033 roku… A to i tak bardzo optymistyczny scenariusz, bo realnie oznacza on coroczny przyrost kobiet w radach nadzorczych o 10%.

Czego oczywiście kobietom w radach nadzorczych życzę!