Komentarz Piotra Rybickiego dla Gazety Giełdy i Inwestorów PARKIET i dziennika RZECZPOSPOLITA

421
views

– Jako osobie, która patrzy na nasz rynek kapitałowy, przede wszystkim z perspektywy rad nadzorczych, wydaje mi się, że obecny podział, czyli mniej więcej jedna trzecia rynku dla dużych, jedna trzecia dla średnich oraz jedna trzecia dla małych firm audytorskich, wydaje się optymalny – komentuje Piotr Rybicki z portalu NadzórKorporacyjny.pl. Dodaje, że różna wielkość notowanych na warszawskiej giełdzie spółek, ale też różne oczekiwania właścicielskie, dają możliwość wyboru optymalnego audytora.

– Ponieważ jednak wymagania formalne, wynikające choćby ze zmian w ustawie o biegłych rewidentach czy kodeksu spółek handlowych rosną, faktyczny udział średnich i większych audytorów globalnie też rośnie – podsumowuje.

Średni audytorzy mocno rozpychają się na giełdzie

Liczba firm badających sprawozdania emitentów w ciągu ostatniej dekady spadła o ponad połowę. Z segmentu giełdowego rezygnują głównie mali audytorzy. To pokłosie zmian regulacyjnych i rosnących kosztów działalności.

Całość na: https://www.parkiet.com/firmy/art38154141-sredni-audytorzy-mocno-rozpychaja-sie-na-gieldzie

Mocne przetasowania na rynku audytu. Mali mają problem

Liczba firm badających sprawozdania finansowe spółek giełdowych w ciągu ostatniej dekady zmalała w Polsce o ponad połowę. Z rynku wypadają przede wszystkim mali audytorzy.

Całość na: https://www.rp.pl/biznes/art38154431-mocne-przetasowania-na-rynku-audytu-mali-maja-problem