Rada Nadzorcza w firmie rodzinnej – jak zaprojektować i wdrożyć nadzór właścicielski

497
views

Piotr Rybicki, na zaproszenie Instytutu Biznesu Rodzinnego, był uczestnikiem webinarium pt. „Rada Nadzorcza w firmie rodzinnej – jak zaprojektować i wdrożyć nadzór właścicielski„.

Profesjonalna rada nadzorcza w firmie rodzinnej to rada nadzorcza:
– aktywna, czyli spotyka się, pracuje i jej członkowie są przygotowani na posiedzenie,,
– rozumiejąca swoje role, które również zostały jasno określone,
– pracująca zespołowo, tworząc wartość z różnych kompetencji jej członków,
– lojalna wobec spółki.

Link do nagrania https://youtube.com/watch?v=HfDbAe_x4dA&feature=share