Komunikacja biegłego rewidenta z zarządem oraz osobami sprawującymi nadzór

1200
views

Edycja 2023

Szkolenia będą odbywały się w następujących ośrodkach:
– Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów
– Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

– Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku
– Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Katowicach

– Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie
Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Lublinie
Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu
– Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Katowicach

Dziękuję za udział w szkoleniach w 2022 roku. Do zobaczenia w 2023!

W 2022 roku będę miał ogromną przyjemność prowadzić szkolenie w obszarze obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów z tematu: Komunikacja biegłego rewidenta z zarządem oraz osobami sprawującymi nadzór. Jestem również autorem materiałów szkoleniowych.

Szkolenia będą odbywały się w następujących ośrodkach:
Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów
Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Odział Wielkopolski w Poznaniu
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Katowicach

E-book: https://www.pibr.org.pl/pl/e-ksiegarnia/show/8643

Wykładowca: Piotr Rybicki

Od ponad 20 lat związany z rynkiem kapitałowym. Aktywny członek rad nadzorczych i komitetów audytów w spółkach rodzinnych i prywatnych, notowanych na giełdzie papierów wartościowych, czy też z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek komunalnych. Praktyk zarządzania finansami. Biegły rewident.

Członek Zespołu eksperckiego do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych Komisji do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych. Członek stowarzyszeń i organizacji biznesowych, m.in. wieloletni wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Członek Kapituły Nagrody Dyrektor Finansowy Roku.

Autor licznych publikacji, analiz branżowych i komentarzy medialnych z obszarów zarządzania, finansów, rachunkowości i nadzoru właścicielskiego. Wykładowca specjalistycznych kursów i szkoleń z finansów i rachunkowości, a także ekspert na kursach przygotowawczych do egzaminu na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Panelista kluczowych branżowych konferencji i spotkań biznesowych i związanych z rynkiem kapitałowym. Inicjator oraz współorganizator największego w Polsce projektu propagującego standardy właścicielskie – „Konferencja Rada Nadzorcza” i corocznego wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”. Fundator i ekspert portalu NadzorKorporacyjny.pl.