Piotr Rybicki na 24. Dorocznej Konferencji Audytingu

392
views

Piotr Rybicki był uczestnikiem panelu „Zmiany w Kodeksie Etyki” podczas 24. edycji Dorocznej Konferencji Audytingu, która odbędzie się w dniach 16-17 października 2023 r.

Moderatorem panelu był Piotr Witek – Partner Zarządzający Moore Polska, Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Od lewej: Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos, Kamil Jesionowski, Agnieszka Müller-Grządka, Piotr Rybicki, Piotr Witek oraz Linda Biek (on-line)

Szczegółowe informacje na stronie organizatora: https://dka.pibr.org.pl/

Podstawowe zasady etyczne dla biegłych rewidentów:
(a) uczciwość – postępowanie w sposób otwarty i uczciwy we wszystkich powiązaniach zawodowych i gospodarczych;
(b) obiektywizm – dbałość, aby na stosowanie osądów o charakterze zawodowym lub gospodarczym nie wpływały: (i) uprzedzenia, (ii) konflikt interesów, lub (iii) niepożądane oddziaływanie lub niepożądane poleganie na osobach, organizacjach, technologii lub innych czynnikach;
(c) kompetencje zawodowe i należyta staranność – czyli: (i) uzyskanie i posiadanie specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności zawodowych na poziomie wymaganym do zapewnienia, że klient lub zatrudniająca organizacja uzyskuje wysokiej jakości usługę profesjonalną, opartą na najnowszych standardach technicznych i zawodowych oraz odpowiednim ustawodawstwie, oraz (ii) zachowywanie staranności i postępowanie zgodnie z mającymi zastosowanie standardami technicznymi i zawodowymi;
(d) zachowanie poufności – przestrzeganie poufności informacji uzyskanych w wyniku powiązań zawodowych i gospodarczych;
(e) profesjonalne postępowanie – czyli: (i) postępowanie zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i regulacjami, (ii) postępowanie zgodnie z odpowiedzialnością zawodową za działanie w interesie publicznym we wszystkich czynnościach zawodowych i powiązaniach gospodarczych, oraz (iii) unikanie wszelkich zachowań, o których zawodowy księgowy wie lub powinien wiedzieć, że mogłyby zdyskredytować zawód;
a także (f) niezależność, która obejmuje: (i) niezależność umysłu – stan umysłu pozwalający na wyrażenie wniosku wolnego od wpływów zagrażających zawodowemu osądowi, a tym samym pozwalający danej osobie na uczciwe działanie i zachowanie obiektywizmu oraz zawodowego sceptycyzmu; (ii) niezależność wizerunku – unikanie faktów i okoliczności, które są na tyle znaczące, że racjonalna i dobrze poinformowana strona trzecia skłonna byłaby uznać, że uczciwość, obiektywizm lub zawodowy sceptycyzm firmy lub członka zespołu wykonującego badanie zostały naruszone.

*treść Kodeksu Etyki, która ma obowiązywać od 1.01.2024, obecnie jeszcze nie zatwierdzona przez nadzorcę (PANA)