Rady Nadzorcze w Polsce 2023 – raport portalu NadzórKorporacyjny.pl

1469
views

Oddajemy w Państwa ręce kompleksowy raport o radach nadzorczych w Polsce wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. Raport zawiera dane o wszystkich spółkach akcyjnych, spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkach komandytowo-akcyjnych, które wg danych Krajowego Rejestru Sądowego posiadały przynajmniej jednego członka rady nadzorczej (na dzień 31 grudnia 2022 r.). Autorem raportu jest Piotr Rybicki.

Pobierz raport

Komentarz autora

Piotr Rybicki, autor raportu, zawodowy członek rad nadzorczych, portal NadzorKorporacyjny.pl

Liczba stanowisk w radach nadzorczych w Polsce systematycznie spada, przede wszystkim w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Na koniec 2022 roku w radach nadzorczych sp. z o.o. było blisko 45 tys. stanowisk, rok wcześniej 45,5 tys. a na koniec 2016 roku, czyli 8 lat temu, liczba stanowisk w sp. z o.o. wynosiła 50 tys. W przypadku spółek akcyjnych liczba stanowisk w zasadzie się nie zmienia. W 2022 roku wyniosła 33,7 tys., rok wcześniej było to 33,9 tys. a 6 lat temu w spółkach akcyjnych mieliśmy 34 tys. stanowisk.

Nadal niewielu w radach nadzorczych 30-latków. Osoby do 40 roku życia to obecnie 17,3% wszystkich członków. W roku ubiegłym było to 18%. Przeciętny członek rady nadzorczej ma 53 lata. Natomiast osobę do 30 roku życia spotkamy tylko w co 14. radzie nadzorczej. 

Nie zmieniają się ogólne trendy. Nadal „górują” rady nadzorcze z minimalną wymaganą liczebnością jej składu. Dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to 3,5 osoby, w przypadku spółek akcyjnych to 3,7 osoby na jedną radę nadzorczą. Nie jest też popularne zawodowstwo w radach nadzorczych. Blisko 86% wszystkich członków zasiada w jednej radzie nadzorczej.

Kobiety w radach nadzorczych stanowią 30,7%. Udział ten jest w zasadzie niezmienny od lat. W roku ubiegłym było to 30,6%, natomiast 6 lat temu wynosił 30,4%.

Liderem spółek z radami nadzorczymi jest Warszawa – co 4. spółka jest tam zlokalizowana. Wśród 30 miast z największą liczbą spółek z radami nadzorczymi aż 9. to miasta województwa śląskiego.

Typowy członek rady nadzorczej jest zatem 53-letnim mężczyzną, zasiadającym tylko w jednej radzie nadzorczej w firmie zlokalizowanej w Warszawie, z ponad 7 letnim w niej stażem. W 3-osobowej radzie nadzorczej będzie zasiadało dwóch mężczyzn i jedna kobieta.

Raport „Rady Nadzorcze w Polsce 2023” zawiera dane na dzień 31.12.2022 r. (i odpowiednio na 31.12.2021, 31.12.2020 r. i 31.12.2019 r.)wszystkich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych posiadających radę nadzorczą. Opracowanie: Piotr Rybicki, NadzorKorporacyjny.pl, współpraca InformacjaKredytowa.pl. Cytowanie za podaniem źródła: „portal NadzorKorporacyjny.pl”

Kontakt: Piotr Rybicki, rybicki@nadzorkorporacyjny.pl, tel. 512484045

Publikacja: https://www.parkiet.com/firmy/art38441211-rady-nadzorcze-w-polsce-jak-wygladaja