Audytorzy częściej biją na alarm

310
views

W 2020 roku biegli rewidenci aż w 11 proc. opinii ostrzegali, że badana przez nich spółkach może mieć problemy z kontunuowaniem działalności.

Jak wynika z danych zebranych przez Grant Thornton, w 2020 roku – prawdopodobnie w związku z wybuchem pandemii i ogromną niepewnością nią wywołaną – audytorzy znacznie częściej niż w przednich badanych latach zgłaszali uwagi do sprawozdań finansowych badanych spółek. W 2020 roku tylko 85 proc. sprawozdań nie wzbudziło żadnych wątpliwości czy zastrzeżeń po stronie badających je biegłych rewidentów. W 2015 i 2010 roku było to odpowiednio 98 i 94 proc. Jednocześnie audytorzy coraz częściej ostrzegali rynek przed potencjalnymi problemami płynnościowymi badanych spółek. W 2020 roku aż 11,2 proc. opinii z badania zawierało uwagę audytora o tzw. niepewności związanej z możliwością kontynuacji działalności przez spółkę. W poprzednich badanych latach – 2015 i 2010 – odsetki te były znikome, wynosiły odpowiednie 0,4 i 1,9 proc.
Te najbardziej alarmistyczne opinie z badania, a więc takie, w których audytor wystawia negatywną opinię (sprawozdanie nie oddaje stanu faktycznego) lub odmawia wyrażenia opinii o sprawozdaniu (audytor rezygnuje z przeprowadzenia badania, bo nie jest ma dostępu do wymaganych informacji) lub wręcz odmawia podejścia do badania, są na polskim parkiecie nadal wielką rzadkością. Dotyczy to zwykle poniżej 1 proc. wszystkich badanych w danym roku sprawozdań finansowych.

Raport dostępny jest na stronie: https://grantthornton.pl/wp-content/uploads/2021/06/Rynek-audytorski-w-Polsce-RAPORT-Grant-Thornton.pdf