Zmiany w KSH mające wpływ na ład korporacyjny

193
views

Zmiany w KSH mające wpływ na ład korporacyjny” będą tematem prelekcji podczas konferencji „Praktyczne aspekty sprawowania nadzoru w instytucjach finansowych oraz najnowsze i planowane zmiany prawne mające wpływ na ład korporacyjny”, która odbędzie się w formule online w dniach 22-23 marca 2022 r.

Zmiany w KSH mające wpływ na ład korporacyjny

  • Wzmocnienie roli organów nadzorczych w spółkach
  • Nowe obowiązki organów nadzorczych
  • Prawo rady nadzorczej do żądania sporządzenia lub przekazania informacji, dokumentów oraz sprawozdań
  • Nowa instytucja: zewnętrzny doradca rady nadzorczej
  • Wdrażanie zmian – współpraca między członkami zarządu, radą nadzorczą a działami compliance, zarządzania ryzykiem i audytu

Prelegent: Piotr Rybicki

Więcej o wydarzeniu na: https://www.mmcpolska.pl/kalendarz-wydarzen/praktyczne-aspekty-sprawowania-nadzoru-w-instytucjach-finansowych-oraz-najnowsze-i-planowane-zmiany-prawne-majace-wplyw-na-lad-korporacyjny